Polecamy
Jakub Maciej Łubocki 24,00 PLN

Propedeutyka języków deskryptorowych to podręcznik napisany z myślą o wprowadzeniu do... więcej >

Polska Cyfrowa: rząd przyjął kluczowe dokumenty

Data dodania: 09.01.2014

Polska Cyfrowa: rząd przyjął kluczowe dokumenty

Rada Ministrów przyjęła 8 stycznia trzy ważne dokumenty, które określają, w jaki sposób wykorzystane zostaną środki unijne, a także środki z innych źródeł do cyfryzacji Polski. Wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii wymaga nie tylko budowy infrastruktury i usług, ale także wspierania kompetencji cyfrowych Polaków.

Właśnie dlatego powstał Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC), w którym wskazuje się trzy najważniejsze obszary cyfryzacji na lata 2014-2020 wspierane z pieniędzy unijnych:

  • dostęp do szybkiego internetu,
  • e-administracja i otwarty rząd
  • cyfrowa aktywizacja społeczeństwa czyli cyfrowe kompetencje obywateli.

Drugi dokument to Narodowy Plan Szerokopasmowy (NPS), który określa bardziej szczegółowo, w jaki sposób kontynuowana będzie budowa sieci szerokopasmowych. Celem jest zapewnienie każdemu Polakowi dostępu do szybkiego internetu. Z kolei Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) poświęcony jest rozbudowie e-administracji i e-usług przyjaznych dla obywateli. Pokazuje, jak rozbudowując istniejące już e-usługi stworzyć system wygodny i skoncentrowany na potrzebach obywateli.

Razem te dokumenty określają, w jaki sposób wydawane będą środki unijne, a także środki z innych źródeł na cyfryzację do 2020 roku tak, by przyczyniły się one do modernizacji kraju.

Dokumenty:

Źródło: MAiC


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP