Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

Kontrola finansowa na zamówienie dyrektora

Data dodania: 15.01.2014

Kontrola finansowa na zamówienie dyrektora

Czy dyrektor samorządowej instytucji kultury może zamówić kontrolę dotyczącą gospodarki finansowej swojej instytucji w prywatnym biurze rachunkowym? Jakie organy są upoważnione do przeprowadzania kontroli w instytucjach kultury?

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej (art. 66 ust. 4 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości).

Instytucje kultury stosują ustawę o rachunkowości (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości), a zatem mają obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Trzeba pamiętać, że organ zatwierdzający
sprawozdanie to taki, który zgodnie z obowiązującymi instytucję kultury przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości).

Czytaj całość wyjaśnienia.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP