Polecamy
Andrzej Buck 28,00 PLN

W latach 1939 – 1945 w Polsce do literatury „wchodziło się” poprzez pismo literackie.... więcej >

Projekty realizowane przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Wieluniu w 2013 r.

Autor: Biblioteka: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu Województwo: łódzkie
Data dodania: 20.01.2014

Projekt „Nasz region – nasza tradycja” aktywizacja środowiska wiejskiego wokół tradycji muzycznych regionu zrealizowany został w ramach działania 413. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. W ramach przedsięwzięcia zakupiono wieluński strój ludowy dla Członków Zespołu Śpiewaczego „Czeremcha” działającego przy filii bibliotecznej w Rudzie, przeprowadzono cykl 48 warsztatów muzycznych pod czujnym okiem instruktora Marka Dery oraz opłacono usługę transportu członków zespołu do Głowna na VI Artystyczne Spotkania Seniorów „Czar Jesieni”. Koszt inwestycji opiewał na kwotę 17293,05 zł w tym Beneficjentowi Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu przyznano dofinansowanie w kwocie 10851,12 zł.

Projekt „Doposażenie filii bibliotecznej w miejscowości Turów” jest realizowany w ramach działania 413. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. W ramach operacji zakupiono dla filii bibliotecznej w Turowie nowe, funkcjonalne i estetyczne meble oraz nowoczesny sprzęt komputerowy. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 30745,00 zł, w tym Beneficjent - MiGBP w Wieluniu podpisała w dniu 19.12.2013 r. umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie w kwocie 19,997 zł. Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano na 28 luty 2014 r. Działania związane z realizacją projektu przyczynią się do aktywizacji i integracji lokalnej społeczności wokół działań Biblioteki, rozszerzenia oferty kulturalno-oświatowej wyremontowanej placówki, podniesienia prestiżu instytucji, rozwoju edukacji informacyjnej i kreatywności ludzi starszych.

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP