Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Pionierski podręcznik ekonomii kultury

Data dodania: 23.01.2014

Pionierski podręcznik ekonomii kultury

Kultura a rozwój” to pierwszy podręcznik do ekonomii kultury napisany z polskiej perspektywy. Powstał pod redakcją prof. Jerzego Hausnera, prof. Jacka Purchli i prof. Anny Karwińskiej z myślą o słuchaczach kierunków nauk społecznych oraz osób pracujących w sektorze kultury.

Książka pokazuje, jak wartości nie-ekonomiczne, na których oparta jest kultura, mogą służyć szeroko rozumianemu rozwojowi i jak pojęcie „wartości” jest kształtowane przez kulturę. Czytelnik znajdzie ogólne informacje na temat polskiego sektora kultury oraz praktyczne wskazówki, jak wykorzystać wiedzę naukową w działalności kulturalnej, np. do zarządzania instytucją kultury lub przy działaniach promocyjnych.

W pierwszej autorzy wyjaśniają znaczenie podstawowych pojęć takich jak kultura, dziedzictwo i rozwój. W drugiej - systematyzują wiedzę na temat polskiego sektora kultury. W trzeciej natomiast pokazują, jak dziedzictwo przyczynia się do rozwoju społecznego oraz podają praktyczne wskazówki, jak wykorzystać ten potencjał. W części czwartej omawiają problematykę kreatywności, innowacyjności oraz nowych wzorów uczestnictwa w kulturze. Książka jest dostępna nieodpłatnie w wersji papierowej oraz elektronicznej, można ją pobrać ze strony Narodowego Centrum Kultury.

Źródło: Rynek Książki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP