Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Bibliografie regionalne

Bibliografia Regionalna / Książnica Podlaska w Białymstoku – 1986-1989; 1999-2002; 2003-2004; 2005-2006; 2007 →

Brodnica: bibliografia / Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy – 1999→     

Bibliografia Regionalna Województwa Bydgoskiego 1945-1975, 1993-1998; Bibliografia Regionalna Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1999-2012  Dostępna www.wimbp.man.bydgoszcz.pl/BazyMak/ 

Bibliografia regionalna - Cieszynalia / Biblioteka Miejska w Cieszynie

Bibliografia Pomorza Gdańskiego / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

Bibliografia Gdyni / Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni – 2000 →

Bibliografia Śląska / Biblioteka Śląska w Katowicach – 1985; 1986; 1987; 1988

Bibliografia Województwa Śląskiego / Biblioteka Śląska w Katowicach – 1999; 2000

Bibliografia Regionalna / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach – 1999-2009

Bibliografia Powiatu Kolbuszowskiego / Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Regionalia / Koszalińska Biblioteka Publiczna

Br@ma: bibliografia regionalna Małopolski / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
(wyszukiwarka obsługująca bazy danych)
Kraków i powiat krakowski:
Wanda: artykuły o Krakowie (1995-2003); Krak: książki o Krakowie (1995-2002); Biblio: pisarze Krakowa (1961-2002); Książki o Krakowie (1900-1939); Bibliografia Nowej Huty (od 2006)
Małopolska:
Małopolska prasa lokalna (2005); Małopolskie lokalne media elektroniczne (2005); Zabytki Małopolski
Kolekcje specjalne:
Film: baza filmoznawcza (1995-2005)
Inne powiaty:
Bibliografia miasta Tarnowa (1997-)
Bibliografia Zawartości Czasopism Tarnowskich (1968-2005)
Bibliografia Powiatu Sądeckiego (2002-2004)
Bibliografia Miasta Biecz
Tatrzański księgozbiór regionalny (1870-)
Bibliografia Powiatu Olkuskiego (2005-2007)
Bibliografia Powiatu Wadowickiego (2001-2005)
Bibliografia Powiatu Miechowskiego (od 2005)
Bibliografia Powiatu Chrzanowskiego (2000-2007)
Bibliografia Powiatu Brzeskiego (od 2006)
Bibliografia Miasta i Gminy Wieliczka (od 2006)
Bibliografia zawartości Czasopism Dąbrowskich (od 2005)
Bibliografia Powiatu Dąbrowskiego – Dąbroviana (od 2006)
Bibliografia Powiatu Dąbrowskiego – DŻS (do 2006)
Bibliografia Powiatu Oświęcimskiego (2004-2007)
Orawski księgozbiór regionalny (1930-)
Bibliografia regionu gorlickiego (od 1990)
Nowotarski księgozbiór regionalny
Bibliografia Miasta i Gminy Krzeszowice (1783-1995)
Bibliografia Powiatu Krakowskiego (2007-)

Bibliografia Lubelszczyzny / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie – 2000 →

Region Łódzki - Bibliografia / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi

Bibliografia Powiatu Sądeckiego / Sądecka Biblioteka Publiczna w Nowym Sączu – 2002-2005

Bibliografia Regionalna Powiatu Olkuskiego / Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu

Br@ma: bibliografia regionalna Małopolski

Bibliografia Warmii i Mazur / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie – 2001 →

Bibliografia Regionalna Województwa Opolskiego / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu – 1988 →

Bibliografia Powiatu Pilskiego / Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile

Bibliografia Regionalna / Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim

Bibliografia Regionalna / Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim

Region 1999 do 2004 (materiały dotyczące Płocka i regionu płockiego)  / Książnica Płocka 

Region po 2005 (materiały dotyczące Płocka i regionu płockiego / Książnica Płocka

Bibliografia Regionalna Wielkopolski / Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Bibliografia Historii Wielkopolski / Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Bibliografia zawartości czasopism regionalnych za lata 1991-2005 / Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu

Bibliografia Regionalna / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
System Bibliografii Regionalnej Województwa Podkarpackiego od 2008 r.; Bibliografia regionalna woj. podkarpackiego za lata 2000-2005; Bibliografia regionalna Rzeszowszczyzny za lata 1944-1993; Bibliografia powiatu rzeszowskiego za rok 2000

Bibliografia Województwa Sieradzkiego 1975-1988 / Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu

Bibliografia Powiatu Sieradzkiego od 1999 / Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu

Bibliografia Zachodniego Mazowsza 1800-1998 / Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach

Regionalia 1999-2006  / Książnica Pomorska w Szczecinie; Koszalińska Biblioteka Publiczna

Regionalia od 2007  / Książnica Pomorska w Szczecinie; Koszalińska Biblioteka Publiczna

Bibliografia Pomorza Zachodniego 1977-1979  / Książnica Pomorska w Szczecinie; Koszalińska Biblioteka Publiczna

Bibliografia Miasta Tarnowa za lata 1994-2004 / Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie

Bibliografia Miasta Tarnowa 2005- / Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie

Znani Tarnowianie / Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie – baza biograficzno-bibliograficzna

Bibliografia Zawartości Czasopism Tarnowskich / Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie

Bibliografia Regionalna Miasta Turku i Powiatu Tureckiego / Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku – 2000 →

Bibliografia Regionalna / Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu – 1986 →

Bibliografia Warszawy i aglomeracji warszawskiej 2005- / Biblioteka Publiczma m.st. Warszawy – Biblioteka Główna

Bibliografia Województwa Mazowieckiego 1999-2003 / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna

Bibliografia Województwa Mazowieckiego 2006- / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna

Bibliografia Region - Dolnośląski Zasób Biblioteczny / Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu

Bibliografia Ziemi Lubuskiej / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze


Bibliografie Biblioteki Narodowej w Warszawie rejestrujące bibliografie krajoznawcze, terytorialne oraz grup etnicznych

Bibliografia Bibliografii Polskich 1995-
Bibliografia Bibliografii Polskich 1971-1985
Wykaz polskich bibliografii nie opublikowanych
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP