Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek - patronat SBP

Data dodania: 30.01.2014

II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek - patronat SBP

Targi Dziedzictwo to unikatowa w skali kraju, branżowa impreza poświęcona ochronie, wyposażeniu i usługom dla archiwów, bibliotek i muzeów, podczas której wystawcy prezentują najnowsze rozwiązania służące odpowiedniemu przechowywaniu i zabezpieczaniu zbiorów w tego typu placówkach. Wydarzenie stwarza też doskonałą okazję, by zasięgnąć aktualnych informacji na temat konserwacji i restauracji zabytków stanowiących cenny dorobek kulturowy kraju.

Druga edycja Targów Dziedzictwo została poszerzona bowiem o zagadnienia z tego zakresu, by promować działania mające na celu zachowanie zabytków dla kolejnych pokoleń. Jest to próba kontynuacji i nawiązania do dobrych tradycji organizowanych przez nas w latach 2005-2007 Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Rewitalizacji Miast ZABYTKI, które swym patronatem objął wówczas Generalny Konserwator Zabytków.

7-9 października 2014
Centrum MT Polska, Warszawa

Intencją organizatorów jest stworzenie warunków do przedstawienia dotychczasowego dorobku w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad nimi, a także umożliwienie prezentacji nowych rozwiązań organizacyjnych, projektowych i technologicznych poszerzających instrumentarium konserwatorskie. Chcemy zaprosić firmy oferujące materiały, urządzenia, instrumenty i narzędzia w zakresie konserwacji i restauracji zabytków oraz prowadzących przy nich prace budowlane. Zapraszamy również instytucje i osoby działające na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami w sferze kształcenia konserwatorskiego, badania, dokumentowania oraz zabezpieczania zabytków, a także popularyzowania wiedzy o dziedzictwie kulturowym.

Nad wydarzeniem patronat objęło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, a portal sbp.pl objął targi patronatem medialnym.

W ochronie zabytków i archiwów

Dziedzictwo to jednak nie tylko prezentacja ofert. Dzięki seminariom eksperckim wydarzenie pełni bardzo ważną funkcję szkoleniową dla branży i dostarcza kompleksowej wiedzy na temat różnych aspektów ochrony i bezpieczeństwa zasobów. Impreza
wspierana jest przez kluczowe dla branży instytucje i organy państwowe. 

Targi Dziedzictwo gromadzą przedstawicieli na co dzień zajmujących się ochroną i konserwacją zabytków oraz przedstawicieli archiwistyki, muzealnictwa i bibliotekarstwa. Na miejscu mogą oni:

  • porównać wiele propozycji sprzętu, produktów czy usług przydatnych w ich codziennej pracy,
  • poznać sposoby ochrony i konserwacji zabytków,
  • zweryfikować najnowsze trendy na rynku,
  • wymienić się doświadczeniami z przedstawicielami branży,
  • pozyskać wartościową wiedzę podczas merytorycznych spotkań.

Dla wystawców – firm oferujących specjalistyczne usługi i produkty, Targi są okazją, by:

  • dotrzeć bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za ochronę i konserwację oraz zarządzających muzeami, bibliotekami czy archiwami,
  • zaprezentować swoją firmę i produkty w branżowym gronie,
  • spotkać się i umocnić relacje z dotychczasowymi partnerami,
  • a także budować sieci kontaktów i nawiązać perspektywiczne kontakty handlowe.

Kontakt

Joanna Mularczyk, młodszy specjalista ds. sprzedaży
tel. (22) 529 39 86
tel. kom. 600 839 433
e-mail: jmularczyk@mtpolska.com.pl

Magda Marciniak, koordynator projektu
tel. (22) 529 39 49
e-mail: mmarciniak@mtpolska.com.pl

www.targidziedzictwo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP