Polecamy
46,00 PLN 62,00 PLN

Przez warsztaty pracy z książką rozumiemy aktywne spotkania ludzi z literaturą, a jednocześnie ze... więcej >

Ferie 2014 w Norwidzie

Autor: Biblioteka: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze Województwo: lubuskie
Data dodania: 30.01.2014

Oddział dla Dzieci WiMBP – Biblioteka Pana Kleksa
ul. Wojska Polskiego 9
tel. 68 45 32 610
Oddzial.Dzieciecy@wimbp.zgora.pl


Trema? Nie, nie, dziękuję, nie skorzystam! / Ja?! Nie wejdę na scenę!
Nuda? A co to takiego? / Nudzę się...
Książka? Jasne! Czytam, bo lubię. / Książka? A jak w to się gra?
Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym (uczniów klas I - VI szkoły podstawowej) od 3 do 7 lutego do Oddziału dla Dzieci WiMBP w godzinach od 12.00 do 15.00.
Zajęcia warsztatowe z improwizacji komediowej są właśnie dla Ciebie!
A co to właściwie jest improwizacja? Czy każdy może improwizować? Warsztaty te przybliżą uczestnikom pojęcie i zasady tej formy ekspresji. Szczególną rolę ogrywać będą improwizacje: komediowa i teatralna, które polegają m.in. na wyćwiczeniu pewnych zachowań w sytuacjach wymagających szybkiego podejmowania decyzji. Materiałem ukazującym możliwości słowa pisanego na scenie stanie się odpowiednio dobrana literatura dziecięca. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję rozwijać, kształtować, a może obudzić w sobie talenty, zainteresowania i pasje.
To CO dokładnie będziemy robić?
Pstrykać, klaskać, mruczeć, krzyczeć, ćwiczyć, walczyć z tremą. Poznamy również prawdziwy koszmar aktora, a na koniec damy popis! Czego? Przyjdźcie – to się dowiecie!

Filia nr 2 WiMBP
os. Pomorskie 13 (budynek Szkoły)
tel. 68 32 58 282
e-mail:  f2@wimbp.zgora.pl


Temat tygodniowych zajęć: Strasznie i śmiesznie
Termin zajęć i czas trwania: 10–14.02.2014, w godz. 12.00-14.00
Adresaci zajęć: dzieci w wieku szkolnym ( kl. I-III szkoła podstawowa), zakładana ilość uczestników – 10 osób
Opis zajęć:
W Filii nr 2 WiMBP zajęcia będą oscylowały wokół emocji, które mieszkają w książkach i czytelnikach. Na przykładzie wybranej literatury (O duchu, który się bał, Książka o smutku, Życie, co to takiego?, Szczęście według Niny) uczestnicy zajęć będą mieli okazję rozmawiać min. o takich emocjach jak: radość, smutek, złość, strach. Rozmowy zostaną wzbogacone propozycjami zabaw, gier, ćwiczeń
a także działaniami teatralnymi i plastycznymi.

10.02.2014 (poniedziałek), godz. 12.00-14.00
Temat dnia:
1. Zabawy na poznanie i integrację
2. Zapoznanie z programem zajęć
3. Wprowadzenie do tematu na podstawie książki S. Blocha „Uczucia. Co to takiego?
4. Gry, zabawy, ćwiczenia dotyczące rozpoznawania emocji
5. Czytanie na ekranie książki R. Goldblatta „Pierwsza lekcja szczęścia. O chłopcu, który nie chciał być smutny"
6. Zakończenie zajęć

11.02.2014 (wtorek), godz. 12.00-14.00
1. Gry i zabawy integracyjne
2. „Szczęście wg Niny" - ćwiczenia, gry, rozmowy dotyczące radości i szczęścia
3.Twórcza wizualizacja – „Radość słońca"
4.Podsumowanie zajęć

12.02.2014 (środa), godz. 12.00-14.00
1. Gry i zabawy integracyjne
2. Złość, gniew i przemoc – ćwiczenia, gry, rozmowy dotyczące złości i agresji
3. Tworzenie etiud teatralnych inspirowanych „Małą książką o przemocy"
4. Podsumowanie zajęć

13.02.2014 (czwartek), godz. 12.00-14.00
1. Gry i zabawy integracyjne
2. Strach – ćwiczenia, gry, rozmowy dotyczące bania się
3. Tworzenie odstraszaczy strachu – działanie plastyczne
4. Czytanie na ekranie książki S. Toringe „O duchu, który się bał"
5. Podsumowanie zajęć

14.02.2014 (piątek), godz. 12.00-14.00
1. Gry i zabawy integracyjne
2. Wprowadzenie w tematykę mandali – wspólne czytanie „Książki z dziurą"
3. Równowaga emocji – tworzenie własnych mandali
4. Podsumowanie zajęć, zakończenie ferii

Filia nr 7 WiMBP – Mediateka Szklana Pułapka
ul. Wrocławska 12 A
tel. 68 47 51 807
e-mail:  szklanapulapka@wimbp.zgora.pl


Temat tygodniowych zajęć: Przepis na książkę
Termin zajęć i czas trwania: 10-14.02.2013
Adresaci zajęć: dzieci w wieku szkolnym (od 6 do 10 roku życia), zakładana ilość uczestników – 15 osób
Opis zajęć:
Aby w pełni pokochać czytanie książek trzeba je bardzo dobrze poznać i zrozumieć. Aby tego dokonać mediateka Szklana Pułapka ma dla dzieci niesamowitą propozycję wcielenia się w twórcę książki. Podczas tygodniowych ferii w Szklanej Pułapce dzieci w wieku od 6 do 10 lat stworzą nie tylko swoją własną bajkę, ale dokładnie scharakteryzują głównego bohatera oraz inne postaci, stworzą ilustrację, okładkę oraz wszystkie inne elementy, które książka posiada.
10.02.3013 (poniedziałek), godz. 12.00–14.00
Jak powstaje książka? (prezentacja na temat tworzenia książek, od napisania po wyprodukowanie)
Kto to jest bohater? (rozmowa i prezentacja o ulubionych bohaterach z książek)
Mój własny bohater! (Rozmowa o różnych cechach wyglądu głównego bohatera- czy to może być zwierzę czy człowiek, czy jest to postać realna czy fantastyczna, jaki ma kolor itp. oraz cechy charakteru postaci)
Przedstawienie swojego własnego bohatera (rysunek)

11.02.2013 (wtorek), godz. 12.00-14.00
Co to jest bajka? (wytłumaczenie dzieciom z czego składa się bajka; co to jest początek, rozwinięcie i zakończenie)
Wasza ulubiona historia! (Dzieci opowiadają w skrócie swoje ulubione bajki zachowując zasadę trzech części)
Jaka może być historia? (Dzieci wymieniają różne rodzaje historii: smutna, wesoła, śmieszna, straszna)
Tworzenie własnej historii! (Dzieci tworzą swoje własne krótkie historie/bajki, dzielenie historii na poszczególne części do których zostaną stworzone ilustracje)

12.02.2013 (środa), godz. 12.00 – 14.00
Co to jest ilustracja? (Prezentacja na temat ilustracji w książkach; przedstawienie najciekawszych ilustracji we współczesnej literaturze dziecięcej)
Ilustracje do mojej książki (Każde dziecko tworzy ilustracje do swojej książeczki za pomocą różnych materiałów)

13.02.2013 (czwartek), godz. 12.00 – 14.00
Okładka książki (tworzenie okładki książki, dzieci wybierają najważniejszą część historii oraz przedstawiają ją na okładce)
Składanie książki oraz dorabianie wszystkich drobnych elementów
Przedstawienie swoich książek

14.02.2013 (piątek), godz. 12.00 – 14.00
Spotkania autorskie (zabawa w spotkanie autorskie - każde dziecko będzie miało swoje własne spotkanie autorskie, na którym zaprezentuje swoją książkę. Inne dzieci będą zadawać pytania)
Dyplomy i nagrody, oglądanie bajki

Filia nr 11 WiMBP – Biblioteka Piotrusia Pana
ul. Ptasia 32
tel. 68 45 10 892
e-mail:  filia11@wimbp.zgora.pl


Temat tygodniowych zajęć: Baśniowo i ilustracyjnie...
Termin zajęć i czas trwania: 3–7.02.2014, w godz. 12.00-14.00
Adresaci zajęć: dzieci w wieku szkolnym (od 6 do 13 roku życia), zakładana ilość uczestników – 15 osób
Opis zajęć:
Zajęcia o charakterze plastyczno - literackim zostaną przygotowane w oparciu o baśnie różnych narodów i przebiegać będę według następującego programu:
3.02.2013 (poniedziałek), godz. 12.00-14.00
Temat dnia: Collagowe ilustracje – część I
W trakcie zajęć będzie miało miejsce: wspólne oglądanie i czytanie fragmentów bajek i baśni. Tworzenie własnych ilustracji w technice collage na kartonie do wybranych fragmentów bajek lub baśni.

4.02.2013 (wtorek), godz.12.00-14.00
Temat zajęć:Collagowe ilustracje – część II
W trakcie zajęć będzie miało miejsce kończenie prac wykonanych techniką collagu. Przygotowanie szablonów (zwierząt, roślin, itp.) potrzebnych do tworzenia zakładek. Wycinanie kształtów zakładek.

5.02.2013 (środa), 12.00-14.00
Temat zajęć: Kolorowi pomagacze czytania
W trakcie zajęć będzie miało miejsce: tworzenie zakładek do książek z wykorzystaniem techniki kartonowych szablonów lub technik łączonych (techniki: collage, rysunek, szablon).

6.02.2014 (czwartek), godz. 12.00-14.00
Temat zajęć: Z Przewodnikiem po świecie baśni
Zajęcia literacko-plastyczne, mające na celu wprowadzenie w tematykę baśni (zabawy, quizy, testy wiedzy o baśniach). Zapoznanie z baśniami różnych krajów europejskich, w tym polskich legend i podań ludowych.
7.02.2014 (piątek), godz. 12.00-14.00
Temat zajęć:Wspólne bajowanie
Zajęcia literacko-plastyczne dotyczące baśni braci Grimm „O złośliwym skrzacie. Tworzenie wspólnej opowieści na podstawie ilustracji występujących w książce.

Filia nr 9 WiMBP – Biblioteka Bromby i Przyjaciół
ul. Podgórna 45
tel. 68 45 32 661
e-mail:  filia9@wimbp.zgora.pl


Temat tygodniowych zajęć: Od literatury detektywistycznej do literatury obcojęzycznej
Termin zajęć i czas trwania: 3–7.02.2014, godz. 12.00-14.00
Adresaci zajęć: dzieci w wieku szkolnym (od 6 do 13 roku życia), zakładana ilość uczestników – 12 osób
Opis zajęć:
Zajęcia w Filii nr 9 WiMBP zostaną poprowadzone w oparciu o różnorodna literaturę: detektywistyczną, fantastyczną, obcojęzyczną. Literatura ta ma inspirować do rozmów, dyskusji,
a także do działań plastycznych i teatralnych.

3.02.2013 (poniedziałek), godz. 12.00-14.00
1. Rozpoczęcie ferii – sprawy organizacyjne (zapoznanie z regulaminem ferii, programem zajęć itd.)
2. Gry i zabawy integracyjne (gry i zabawy związane z imionami, z przedstawianiem się itd.)
3. Rozmowy w kręgu (zagadnienia do rozmowy: czy lubimy czytać, co czytamy, gdzie i kiedy czytamy.)
4. Zajęcia plastyczne (temat: Zamień się w bohatera swojej ulubionej książki.)

4.02.2013 (wtorek), godz.12.00-14.00
Temat dnia: Literatura detektywistyczna.
1. Gry i zabawy integracyjne.
2. Poznanie serii książek „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai" Martin Widmark, Helena Willis oraz książki Grzegorza Kasdepke „Detektyw Pozytywka" (głośne czytanie i rozmowy o książce.)
3. Zajęcia z wykorzystaniem gier, zagadek detektywistycznych.
4. Spotkanie z prywatnym detektywem Bogdanem Naruszewiczem

5.02.2013 (środa), 12.00-14.00
Temat dnia: Literatura fantastyczna.
1. Gry i zabawy na rozpoczęcie zajęć.
2. Poznanie książek o Muminkach Tove Jansson (głośne czytanie i rozmowy o książce.)
3. Zajęcia teatralne w nawiązaniu do „Opowiadań z Doliny Muminków" Tove Jansson.

6.02.2014 (czwartek), godz. 12.00-14.00
Temat dnia: Książki o zwierzętach
1. Gry i zabawy na rozpoczęcie zajęć.
2. Poznanie książki Grażyny Strumiłło-Miłosz „ Dundzia, Panek i przyjaciele" (głośne czytanie i rozmowy o książce.)
3. Zajęcia z wykorzystaniem zabaw ruchowych w tematyce: zwierzęta.
4. Spotkanie z pracownikiem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze.

7.02.2014 (piątek), godz. 12.00-14.00
Temat dnia: Literatura obcojęzyczna.
1. Gry i zabawy na rozpoczęcie zajęć.
2. Prezentacja książek dla dzieci w językach obcych.
3. Poznanie książki Maurice'a Sendaka „Tam gdzie mieszkają dzikie stwory" (głośne czytanie i rozmowy o książce). Zajęcia poprowadzi Benita Sczaniecka
4. Oglądanie filmu nakręconego na podstawie książki „Tam, gdzie mieszkają dzikie stwory".
5. Zakończenie ferii.
 Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP