Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

„Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy” - zaproszenie do współpracy

Data dodania: 04.02.2014

„Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy” - zaproszenie do współpracy

„Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych” wyznaczyło nowe ramy ich funkcjonowania, jako jednego z elementów systemu wspomagania szkół i placówek oświatowych. Nauczyciele bibliotekarze już teraz przygotowują się do przyszłych zadań, biorąc udział w szkoleniach oraz tworząc pierwsze sieci współpracy i samokształcenia. Osoby zaangażowane w realizację tych przedsięwzięć zechcą się podzielić swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na łamach trzeciego numeru „Biuletynu Nauczycieli Bibliotekarzy”, zarówno w artykułach teoretycznych, jak i praktycznych.

W trzecim numerze „BNB” przewidujemy również publikację innych materiałów, które nawiązują do problematyki wspomagania szkół i placówek oświatowych: pomocy dydaktycznych, komunikatów, relacji i sprawozdań oraz omówień polecanych lektur.

Na gotowe materiały (pliki w formacie DOC) Redakcja czeka do końca lutego 2014 roku. Wszystkie pytania oraz gotowe materiały prosimy przesyłać na adres mailowy biuletynu - biuletyn.bnb@gmail.com

Źródło: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP