Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Stanowisko KOED ws. przepisów karnych w prawie autorskim

Data dodania: 04.02.2014

Stanowisko KOED ws. przepisów karnych w prawie autorskim

Koalicja Otwartej Edukacji przedstawiła swoją opinię na temat sankcji karnych za przekraczanie przepisów prawa autorskiego, który został poruszony podczas spotkania w MKiDN na Forum Prawa Autorskiego. Stanowisko zostało wysłane do resortu kultury 31 stycznia 2014 r.

W stanowisku przede wszystkim zwraca się uwagę na istnienie szarej strefy wokół egzekwowania zapisów prawa autorskiego. Szara strefa istnieje nie tylko dlatego, że przepisy prawa autorskiego oddziałują na wiele pozornie neutralnych czynności, takich jak prowadzenie bloga czy profilu na Facebooku. Strefa ta jest także warunkowana przez nieefektywne narzędzia kontroli, które nie pozwalają rozpoznać wszystkich naruszeń prawa autorskiego w Internecie. Wprowadzenie efektywnych narzędzi kontroli musiałoby się wiązać z totalną inwigilacją obywateli i głębokim naruszaniem ich prawa do prywatności, w szczególności ochrony danych osobowych i tajemnicy korespondencji.

Zwraca się uwagę na problem egzekwowania naruszenia prawa autorskiego w Internecie przede wszystkim w odniesieniu do najsłabszych użytkowników Sieci. Optymalnym rozwiązaniem zaproponowanym przez KOED także w konsultacjach nt. prawa autorskiego, jest pełne zalegalizowanie niekomercyjnego kopiowania i rozpowszechniania utworów chronionych, w ramach rozszerzonego zakresu dozwolonego użytku prywatnego i wyjątków dla instytucji publicznych, działających dla dobra wspólnego.

Koalicja stoi na stanowisku, że drogą do poprawy systemu prawa autorskiego nie powinno być zwiększanie sankcji karnych, a jedynie utrzymanie cywilnych. Sankcje te nie powinny jednak dotyczyć użytkowników korzystających z utworów i je rozpowszechniających nie w celu uzyskania korzyści materialnych.

Źródło: KOED


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP