Polecamy
29,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Płatność przelewem a kompensata

Data dodania: 14.02.2014

Płatność przelewem a kompensata

Z reguły przedsiębiorcy w treści umów lub wystawianych faktur wskazują jako sposób zapłaty przelew na rachunek bankowy. Nawet w takim przypadku można jednak rozliczyć się przez potrącenie (kompensatę) w sytuacji, gdy dwa podmioty są jednocześnie względem siebie wierzycielami i dłużnikami. Aby zablokować możliwość dokonania potrącenia, należy wyraźnie zastrzec to w umowie.

Przedsiębiorcy mają wynikający z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca i równocześnie
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro, przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP