Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Zmiana regulaminu potwierdzona w umowie

Data dodania: 20.02.2014

Zmiana regulaminu potwierdzona w umowie

W wielu zakładach sprawy organizacyjne i płacowe określone są w regulaminach pracy i wynagradzania. Obowiązek ich posiadania ciąży na każdym pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, chyba że jest objęty układem zbiorowym pracy. Każda modyfikacja warunków zatrudnienia wymaga zmiany tych przepisów zakładowych. Na tym jednak nie kończy się proces wprowadzania w zakładzie nowych warunków pracy lub płacy.

W Kodeksie pracy znajdują się regulacje określające sposób postępowania w razie konieczności zmiany przepisów zakładowych. Jak wynika z unormowań kodeksowych, wprowadzenie zmiany w regulaminie pracy czy wynagradzania wymaga uprzednio przeprowadzenia rozmów z zakładową organizacją związkową, o ile w firmie taka występuje. Następnie konieczne jest ogłoszenie treści zmiany w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie pracy. Sposób postępowania w przypadku obu tych regulaminów jest bardzo podobny, z tą istotną różnicą, że zmiana regulaminu wynagradzania wymaga zgody związków zawodowych. W przypadku regulaminu pracy przepisy są bardziej liberalne dla pracodawcy, pozwalając na samodzielne wprowadzenie zmian w regulaminie, jeżeli w ustalonym terminie nie dojdzie do porozumienia z organizacjami związkowymi. 

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP