Polecamy
Renata Ciesielska-Kruczek 32,00 PLN 38,00 PLN

Autorka publikacji zachęca wszystkich czytelników, naukowców, bibliotekarzy, zapalonych... więcej >

Prasa ma przyszłość

Data dodania: 20.02.2014

Prasa ma przyszłość

W ciągu najbliższych 5 lat czytelnictwo prasy w Polsce - drukowanej i cyfrowej - wzrośnie od 4% w segmencie prasy kobiecej, do 16% w segmencie tygodników opinii.

Mniejszy udział prasy drukowanej zostanie z naddatkiem zrekompensowany przez znacznie wyższe niż dzisiaj czytelnictwo wydań cyfrowych. Obie formy prasy pozostają cennym źródłem informacji i opinii - o dużej roli kulturotwórczej, także dla młodych i wykształconych odbiorców.

Takie prognozy przedstawiono w środę 19 lutego, gdy Izby Wydawców Prasy zaprezentowała na konferencji prasowej wyniki badania zatytułowanego „Diagnoza społecznych zachowań czytelniczych w obrębie prasy drukowanej i cyfrowej. Nowe platformy dostępu do treści. Transformacja prasy”.

Badania przeprowadzono na tysiącosobowej próbie reprezentatywnej dla czytelników prasy w różnych jej wersjach. Czytelnictwo prasy zadeklarowało aż 86,06% populacji generalnej Polaków w wieku 15-75 lat.

Źródło: Rynek Książki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP