Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

Dofinansowanie nauki czasami do zwrotu

Data dodania: 21.02.2014

Dofinansowanie nauki czasami do zwrotu

Pracownikowi podnoszącemu swoje kwalifikacje zawodowe przysługują nie tylko kodeksowe uprawnienia do urlopu szkoleniowego czy zwolnienia na zajęcia. Pracodawca może także dobrowolnie przyznać mu pomoc finansową, opłacając wydatki związane z jego kształceniem. Jednak w określonych sytuacjach podlega ona obowiązkowi zwrotu przez pracownika.

Definicja podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika zawarta została w art. 1031 § 1 K.p. Zgodnie z regulacją tego przepisu, pod tym pojęciem rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe (w warunkach określonych wskazanym przepisem), przysługuje, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

  • urlop szkoleniowy,
  • zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP