Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

Praca w bibliotece w sobotę

Data dodania: 03.03.2014

Praca w bibliotece w sobotę

Bibliotekarka pracuje od poniedziałku do piątku od 07.00 do 15.00, a w sobotę od 08.00 do 13.00. Czy za pracę w sobotę przysługuje jej wolne i w jakim wymiarze? Czy za pracę w sobotę należy jej się pełne 8 godzin wolnego, mimo iż świadczy pracę tylko przez 5 godzin?

Pracownikom instytucji kultury mogą być udzielane dni wolne od pracy, wynikające z rozkładu czasu pracy w 5-dniowym tygodniu pracy, łącznie z urlopem wypoczynkowym (art. 26d Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Nie zmienia to jednak zasady, że względem pracowników instytucji kultury ma zastosowanie zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (art. 129 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dalej: kp).

Biblioteka publiczna może być czynna przez 6 dni w tygodniu, natomiast jej pracownicy mogą pracować przeciętnie tylko 5 dni w tygodniu, w obowiązującym w bibliotece okresie rozliczeniowym czasu pracy. Zatem, jeżeli biblioteka jest czynna także w sobotę — jej pracownica powinna mieć zaplanowaną pracę w taki sposób, że jeżeli w jednym tygodniu pracuje 6 dni, to w kolejnym może pracować tylko przez 4 dni.

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP