Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2014

Data dodania: 04.03.2014

Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2014

Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach, Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary z/s w Bieniowie pod patronatem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zapraszają bibliotekarzy do publicznego zaprezentowania swojego dorobku twórczego na Przeglądzie Pasji Twórczych Bibliotekarzy 11.Wystawa Krajowa, która po premierze u nas może być wypożyczana.

Celem tego przeglądu jest ukazanie i propagowanie realizowanych pasji naszej, niezbyt licznej grupy zawodowej. Bibliotekarze w codziennych kontaktach z mieszkańcami w swoich bibliotekach, dają się poznać głównie poprzez krótkie kontakty wokół książki i w roli animatorów kultury. Prywatne realizacje twórcze pragniemy wyeksponować jako budujący obraz i bogatszy element naszej społeczności zawodowej. Dlatego też, proponujemy bibliotekarzom i czytelnikom możliwość pełniejszego kontaktu inspirowanego dokonaniami twórczymi.

Wystawa nie jest konkursem.

Zasady organizacyjne: na wystawę proponujemy dostarczać dorobek twórczy (nie prezentowany w Przeglądzie Pasji Twórczych Bibliotekarzy w poprzednich wystawach) w następujących kategoriach:

A. KATEGORIE TWÓRCZE:

 1. Twórczość literacka – utwory drukowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach,;
 2. Twórczość publicystyczna i naukowa, opublikowana w wydawnictwach zwartych i czasopismach (oryginały lub kopie zachowujące wygląd oryginału) oraz w postaci projektów, prezentacji, itp.:
  a) regionalistyka obejmująca historię, geografię, etnografię, turystykę itd.,
  b) bibliotekarstwo i inna tematyka,
 3. Twórczość plastyczna i dziedzin pokrewnych:
  a) malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba;
  b) tkactwo artystyczne;
  c) rękodzieło artystyczne i użytkowe;
  d) modelarstwo w wielu dziedzinach;
  e) fotografia i film, w tym dokumentacja uprawianych form teatralnych;
  f) edytorstwo książek i czasopism, zwłaszcza ciekawych opracowań graficznych;
 4. Kolekcjonerstwo tradycyjne, sztuki i inne, merytorycznie opracowane do ekspozycji.
 5. Muzyka – ta dziedzina nie w pełni „eksponuje się na wystawie”, przewidujemy możliwość krótkiego koncertu podczas wernisażu wystawy.

B. Uczestnik składając prace do przeglądu akceptuje niniejsze warunki, oraz:

 • wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia wystawy,
 • wyraża zgodę bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu wystawy i innych materiałach reklamowych i promocyjnych.

C. Charakter ekspozycji zależny jest od nadesłanych eksponatów. Możliwości ekspozycyjne: tablice płaskie, gabloty, ekspozycja przestrzenna, projekcje filmu. Zasady następnego przeglądu po wspólnych konsultacjach mogą być modyfikowane.

Terminy - kontakty:

 1. Zgłoszenia przyjmują i informacji udzielają: w MBP Żary - kol.: Krzysztof Cymach; oraz w GBP z/s w Bieniowie - Teresa Kowalczewska.
 2. Adresy kontaktowe:
 • Miejska Biblioteka Publiczna 68-200 Żary, ul. Wrocławska 11, tel./fax 68 374 37 36, e-mail: mbpzary2@wp.pl,
 • Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie, 68-200 Żary, tel. 68 374 16 88, e-mail: bieniowgbp@wp.pl,
 1. Eksponaty przyjmowane będą do dnia 15 kwietnia 2014 r. w MBP Żary, ze spisem oraz opracowaniem pozwalają-cym wykonać opisy ekspozycyjne. Prosimy dołączyć krótki biogram twórczo – zawodowy (nie przekraczający jednej strony A4) i dane adresowe uczestników (adres do korespondencji, e-mail i nr telefonu), są konieczne do udzielania informacji.
 2. Otwarcie wystawy planuje się w Tygodniu Bibliotek (8 - 15 maja 2014), w Galerii Ekslibrisu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Żary, ul. Wrocławska 11. Termin otwarcia Wystawy podamy do 24 kwietnia.
 3. Wystawa będzie powtórzona w Gminnej Bibliotece Publicznej Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie.
 4. Wystawę oferujemy do ekspozycji w innych bibliotekach – zainteresowanych prosimy o kontakt.
 5. Informacje dalsze uczestnicy otrzymają oddzielnie e-mailem i przez WWW.mbp.zary.pl i WWW.gbp.bieniow.pl,
 6. Organizatorzy udostępnią informator w wersji elektronicznej dokumentujący udział w Przeglądzie oraz pamiątkowy dyplom.
 7. Zwrot eksponatów – zależnie od obiegu wystawy – najpóźniej do lutego 2015 roku. Dbajmy o właściwe zapakowanie przesyłanych prac, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP