Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

Do 14 marca można składać wnioski w Programie DOM KULTURY+ Inicjatywy Lokalne 2014

Data dodania: 06.03.2014

Do 14 marca można składać wnioski w Programie DOM KULTURY+ Inicjatywy Lokalne 2014

Program, którym zarządza Narodowe Centrum Kultury, ma na celu inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Do rozdania jest 1,5 mln zł.

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się tylko samorządowe domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki (nie mogą to być instytucje współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Dofinansowanie ma charakter celowy i nie można go przeznaczyć na pokrycie wydatków inwestycyjnych lub zakupu środków trwałych. Kwota dofinansowania wynosi:

  • w I części zadania - do 8 000 zł brutto, do 100% budżetu,
  • w II części zadania - do 22 000 zł brutto, do 95% budżetu.

Wnioski w programie należy składać przez system EBOI. Regulamin Programu i niezbędne dokumenty znajdują się na stronie Dom Kultury+.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP