Polecamy
Jarosław Kończak 27,00 PLN 38,00 PLN

Książka adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak i tych,... więcej >

Małopolski Bibliotekarz Roku 2013

Data dodania: 14.03.2014

W Małopolsce zakończył się I etap konkursu na Bibliotekarza Roku 2013, w wyniku którego wybrano Małopolskiego Bibliotekarza Roku. Do wojewódzkiego etapu IV edycji konkursu, odbywającego się pod patronatem Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego, zgłoszono sześć kandydatek: Mirosławę Bogacz – nauczyciela bibliotekarza w XI LO w Krakowie, Marię Gałązkę – kierownika Filii w Brzeźnicy GBP w Łapczycy, Małgorzatę Kucek – kierownika Filii Nr 10 ŚBP w Krakowie, Bernadettę Machetę - instruktora w PiMBP w Bochni, Marię Sosin – dyrektora PiMGBP w Starym Sączu, Agnieszkę Winiarską – kierownika Filii Nr 19 ŚBP w Krakowie.
Poniżej prezentujemy, z konieczności w skróconej formie, pracę i osiągnięcia bibliotekarek zgłoszonych do konkursu.

Mirosława Bogacz, od 24 lat nauczyciel bibliotekarz, pracuje w XI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika "Biblioteka - Centrum Informacji", członkiem jury i współorganizatorem ogólnopolskiego konkursu literackiego dla bibliotekarzy„Szuflada”. Koordynatorem projektów eTwinning: Euronews i Sharing knowledge - obu przyznano European Quality Label (Europejski Znak Jakości eTwinning). Przyczyniła się do otrzymania przez XI LO - Znaku Jakości Interklasa. Jest autorką aktualizacji monografii szkoły z okazji 60-lecia XI LO, organizatorką konkursu na ekslibris biblioteki oraz cyklicznego konkursu czytelniczego na recenzje publikowane na blogu bibliotecznym „Polecam ciekawą książkę” . Opublikowała artykuły: „Otwarta edukacja szansą dla polskiej szkoły” BCI 3/2014 oraz „W poszukiwaniu alternatywy dla Google. Wyszukiwarki semantyczne” BCI 4/2013. Przyczyniła się do komputeryzacji i nowoczesnego wyposażenia biblioteki, od 2008 koordynuje projekty eTwinning, sprawuje opiekę nad praktykantkami. Wiedzą dzieli się z bibliotekarzami podczas szkoleń. W pracy z uczniami wykorzystuje kompetencje bibliotekarskie, polonistyczne, nowe technologie, promuje otwarte zasoby edukacyjne, dla klas 3 prowadzi zajęcia z bibliografii i konsultacje przygotowujące do egzaminu ustnego z języka polskiego. Jest członkiem TNBSP w Krakowie.
Pani Mirosława Bogacz to osoba energiczna, kreatywna, odpowiedzialna, komunikatywna, zaangażowana, wymagająca od siebie pracy o wysokim standardzie. Otwarta na nowe wyzwania, posiadająca umiejętność pracy w zespole i dzielenia się wiedzą.

Maria Gałązka, od 30 lat bibliotekarz, kierownik Filii w Brzeźnicy GBP w Łapczycy. Jest inicjatorką wielu imprez czytelniczych, konkursów, warsztatów i spotkań autorskich. Organizatorką „Wspólnego śpiewania kolęd”, zajęć „Kwiaty dla babci i dziadka” , ferii i wakacji w Bibliotece, „Pasowania na czytelnika”. Włączyła się w ogólnopolskie akcje: „Tydzień z Internetem” „Na Mikołajki Włącz książkę Włącz czytanie”, „Cała polska czyta dzieciom” i „Narodowe Czytanie”. Realizowała projekt „Klub Skrzata” dofinansowany przez Fundację im. J. K. Steczkowskiego, (spotkania z psychologiem, logopedą, pisarką, ilustratorem, wyjazd do ośrodka terapeutycznego, przedstawienie teatralne). Przygotowuje czytelników do konkursów, organizuje zajęcia komputerowe. Biblioteka otrzymała tytuł „Miejsce przyjazne książce” rekomendowany przez portal „MiMamo.pl”, aktywnie działają w niej: Koło Przyjaciół Biblioteki, Klub Małego Czytelnika, Koło Plastyczne i Klub Skrzata. Współpracuje ze szkołą, przedszkolem i świetlicą. Jest aktywnym członkiem SBP. Brała udział w realizacji wielu projektów np. „Oczami dziecka-oczami wyobraźni”, „ Biblioteka- miejsce promocji kultury” i „Biblioteka- miejsce dla młodych” .
Pani Maria Gałązka jest osobą kompetentną, odpowiedzialną, bardzo mocno identyfikuje się z biblioteką, dba o dobro czytelników. Ciepła i serdeczna z wyjątkowym podejściem do dzieci, komunikatywna i otwarta chętnie podejmuje nowe wyzwania.

Małgorzata Kucek, od 8 lat bibliotekarz, kierownik Filii Nr 10 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Praca w Bibliotece to dla niej nie tylko obowiązek, ale powołanie i pasja. Jest współtwórcą Klubu Miłośników Kulturoterapii „Flaming”. Organizatorka spotkań z ludźmi kultury m.in. Urszulą Grabowską , Danielem Korczykowskim. Współautorką projektu „Cztery Żywioły i Kosmos – czytać dzieciom można wszędzie”. Trzykrotnie uczestniczyła w Kryminalnej Konferencji Bibliotekarzy, wykazując się kreatywnością i pomysłowością, aby zostać do niej zakwalifikowaną. Jest webmasterem serwisu internetowego ŚBP w Krakowie. Koordynowała zajęcia literackie prowadzone przez studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, prowadziła cykliczne warsztaty ekologiczne dla dzieci, współorganizowała w ramach akcji „Google Serve” spotkanie z okazji Roku Tuwimowskiego. Opracowała konkurs literacko-przyrodniczy „W krainie pingwinów, niedźwiedzi polarnych, morsów i fok – czyli odkrywamy tajemnice Antarktydy i Arktyki”. Brała udział w Święcie Dzielnicy III. Przejawia zdolności literackie, uświetnia spotkania tekstami własnego autorstwa. Zaprojektowała i zrealizowała projekt nowej strony internetowej Biblioteki.
Panią Małgorzatę Kucek cechuje życzliwość, systematyczność i dokładność w wykonywaniu swoich obowiązków. Profesjonalnie i z ogromną odpowiedzialnością dostosowuje się do wymogów współczesności. Jest otwarta na nowe rozwiązania, ma zdolności organizacyjne.

Bernadetta Macheta, od 22 lat bibliotekarz, pracownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni. Od 10 lat jest instruktorem, organizuje szkolenia dla bibliotekarzy, spotkania autorskie, pomaga w organizacji konkursów i imprez kulturalnych. Jest pomysłodawcą akcji „Majowego kiermaszu książek” i „Książka za złotówkę” oraz corocznego powiatowego wakacyjnego konkursu literacko – plastycznego dla dzieci. Sama przygotowuje prelekcje. Aktywna w pracach Koła SBP w Bochni, gdzie pełni funkcję skarbnika. W 2013 roku odpowiedzialna za realizację trzech projektów: „Młode talenty bocheńszczyzny”, tu m.in. warsztaty z Ł. Zabdyrem, I. Klebańską, B. Gawryluk ; "Bocheńskie impresje" oraz "Bochnia – nasze miasto". W poprzednich latach realizowała projekty: "W krainie uśmiechniętej książki", "Spełniamy marzenia - niecodzienne spotkania z literaturą dla dzieci" dofinansowanego przez MKiDN. Obok pracy w Bibliotece dużą pasją Pani Bernadetty jest działalność społeczna. Z dumą promuje rodzinną wieś – Chronów. Należy do Stowarzyszenia Miłośników Chronowa „Gryfici”, włącza się w organizację i prowadzenie spotkań z ludźmi ze świata kultury (m. in. M. Lipińską, W. Wysockim, Ks. T. Isakowiczem– Zaleskim).
Pani Bernadetta Macheta to osoba o wyraźnie określonych zasadach i wartościach, kreatywna, otwarta na poszukiwanie i realizację nowych działań. Z dużą wiedzą na temat historii, tradycji i potrzeb kulturowych bocheńszczyzny. Jest człowiekiem o dużej wrażliwości społecznej.

Maria Sosin – dyrektor Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, od 46 lat pracuje w zawodzie bibliotekarza. Od 2001 roku pełni funkcję Dyrektora, dba o 62 biblioteki w powiecie. Od 1966 roku działa w SBP. Kładzie duży nacisk na zmianę wizerunku podległych placówek i szkolenie bibliotekarzy. Wszystkie biblioteki wzięły udział w I i II edycji PRB, dba o poprawę warunków pracy bibliotekarzy. Efektem jej starań było oddanie nowego budynku filii w Barcicach, pozyskała środki na budowę filii w Gołkowicach Górnych. Inspirowała dyrektorów Bibliotek w powiecie nowosądeckim do sięgania po środki zewnętrzne na modernizację, remonty i budowę swoich placówek (Kamionka Wielka, Podegrodzie). Duży nacisk kładzie na działalność kulturalno – edukacyjną: organizuje spotkania, konkursy i sesje popularno-naukowe. Bierze udział w ogólnopolskich akcjach np. „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Tydzień Bibliotek” i „Narodowe Czytanie”. Prowadzi cykl spotkań „Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej”, „Z książką na walizkach” oraz „Dni Tischnerowskie”. Organizuje ferie i wakacje w Bibliotece, kładzie nacisk na pracę z najmłodszym czytelnikiem uważając go za „kuźnię późniejszych czytelników”, dla osób 50+ organizuje szkolenia i kursy komputerowe. Wdrożyła w bibliotekach powiatu program „Sowa” oraz wymieniła i dokupiła sprzęt komputerowy.
Maria Sosin to perfekcjonistka i pasjonatka. Umiejętnie kieruje kadrą bibliotekarską i zarządza powierzonym majątkiem. Mocno identyfikuje się z biblioteką, jest osobą otwartą na nowoczesne rozwiązania, kreatywną, łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi i instytucjami.

Agnieszka Winiarska, kierownik Filii nr 19 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, od 9 lat pracuje w bibliotece. Pracę swoją koncentruje na młodym czytelniku, prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży, przygotowuje materiały dydaktyczne, organizuje spotkania autorskie m.in. z I. Klebańską i warsztaty origami, wystawia teatrzyki kukiełkowe własnoręcznie wykonane. Kierowała zespołem piszącym projekt „Cztery Żywioły i Kosmos – czytać dzieciom można wszędzie”, stworzyła „Bibliotekę pod chmurką”, współorganizowała konkurs literacko-plastyczny dla dzieci i młodzieży „Znani i nieznani patroni ulic Dzielnicy III Prądnik Czerwony”, organizowała „Noc w bibliotece” oraz liczne happeningi na uliczkach osiedla. Prowadzi Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci. Kierowana przez nią Filia w 2013 r. zdobyła już po raz kolejny wyróżnienie: „Miejsce Przyjazne Maluchom”. Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Koncentrat” zorganizowała dla seniorów warsztaty pisarskie oraz przeprowadziła cykl warsztatów „Co i jak w krainie informacji” w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Podczas szkoleń dla bibliotekarzy dzieliła się z nimi swoją wiedzą i umiejętnościami.
Agnieszka Winiarska to osoba bardzo kreatywna, cechują ją wysoki poziom kultury czytelniczej, dbałość o stały rozwój zawodowy. Bibliotekę traktuje jak drugi dom, praca sprawia jej radość i satysfakcję a każdy uśmiechnięty i zadowolony czytelnik to dla niej najlepsza nagroda za pracę.

10 marca 2014 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyło się posiedzenie Kapituły Medalu "Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego", w skład której wchodzą: Leszek Zegzda – Przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego reprezentujący Marszałka Województwa, Jerzy Woźniakiewicz – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Ewa Dobrzyńska-Lankosz – Dyrektor Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego, Wanda Dudek – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, Agnieszka Miśkiewicz – Prezes Krakowskiego Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Lucyna Kumala – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie laureatka I edycji konkursu, Maria Marek – Dyrektor Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku laureatka II edycji konkursu, Anna Kulińska nauczyciel bibliotekarz w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego w Krakowie laureatka III edycji konkursu oraz Dorota Rzepka – Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Krakowie. Kapituła przyznała zaszczytny tytuł Małopolskiego Bibliotekarza Roku 2013 Marii Sosin dyrektorce PiMGBP w Starym Sączu. Kapituła doceniła jej pracę na rzecz poprawy infrastruktury bibliotek i komputeryzacji sieci bibliotecznej w powiecie. Ogromne zaangażowanie w zmianę wizerunku bibliotek, umiejętności kierowania zespołem bibliotekarzy, zachęcania ich do podnoszenia kwalifikacji i integrowania środowiska bibliotekarskiego. Zaangażowanie w promowanie czytelnictwa i różnorodność działań kulturalnych. Tym samym Maria Sosin została małopolską kandydatką do drugiego etapu konkursu - ogólnopolskiego tytułu Bibliotekarz Roku 2013. Gratulujemy laureatce i wszystkim nominowanym.
Zachęcamy do głosowania na kandydatkę z Małopolski od 10 kwietnia do 14 maja 2014 r. na portalu SBP.
 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP