Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Podlaski Bibliotekarz Roku 2013

Data dodania: 24.03.2014

Podlaski Bibliotekarz Roku 2013

Na posiedzeniu Komisji Okręgu SBP w Białymstoku, które odbyło się 10 marca 2014 roku wybrany został Podlaski Bibliotekarz Roku 2013.

Spośród zgłoszonych sześciu kandydatów członkowie Komisji wybrali Wiesławę Kruszewską, kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem. Wyboru dokonano w głosowaniu jawnym. 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP