Polecamy
Małgorzata Kisilowska 39,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Z umową o pracę nie można zwlekać

Data dodania: 25.03.2014

Z umową o pracę nie można zwlekać

Zatrudnienie pracownicze najczęściej realizowane jest w ramach umowy o pracę. Przepisy prawa pracy wymagają, aby została ona zawarta w formie pisemnej. Niedotrzymanie tego wymogu nie pociąga jednak za sobą nieważności umowy. Nie oznacza to, że pracodawca zaniedbujący obowiązek jej podpisania nie ponosi żadnych sankcji z tego tytułu. Kodeks pracy określa konsekwencje takiego uchybienia, ponadto planowane jest zaostrzenie przepisów w tym zakresie.

Zewnętrznym wyrazem podjęcia zatrudnienia w ramach stosunku pracy jest na ogół umowa o pracę. Zawierające ją strony ustalają podstawowe warunki zatrudnienia, określając w treści umowy co najmniej:

  • rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania,
  • wynagrodzenie za pracę ze wskazaniem jego składników,
  • wymiar czasu pracy oraz termin jej rozpoczęcia.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP