Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Kujawsko-Pomorski Bibliotekarz Roku 2013

Data dodania: 25.03.2014

Kujawsko-Pomorski Bibliotekarz Roku 2013

Kujawsko-pomorskie struktury Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dokonały wyboru Bibliotekarza Roku 2013 swojego regionu. Obradująca 21 marca 2014 roku komisja wybrała do II etapu konkursu Panią Krystynę Matusiak, starszego kustosza w Miejskiej BibliotecePublicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP