Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

Wypowiedzenie umowy o pracę można skrócić

Data dodania: 26.03.2014

Wypowiedzenie umowy o pracę można skrócić

Kodeksowe regulacje dotyczące okresu wypowiedzenia, szczególnie trzymiesięcznego, mogą być dużym obciążeniem dla pracodawców znajdujących się w kłopotach finansowych. Również pracownik nie zawsze jest zainteresowany pozostawaniem w zatrudnieniu do końca tego okresu, jeżeli szuka nowej pracy lub z innych powodów chce szybciej zakończyć współpracę z pracodawcą.

W takich sytuacjach „receptą” jest możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia.

Pracodawca może w niektórych okolicznościach samodzielnie zdecydować o skróceniu okresu wypowiedzenia. Zgodnie z art. 361 § 1 K.p. pracodawca może podjąć decyzję w tej sprawie bez zgody pracownika, jeżeli:

  • dotyczy to trzymiesięcznego wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony,
  • wypowiedzenie następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracownika.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP