Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Dziedzictwo kulturowe mojego regionu

Data dodania: 31.03.2014

Dziedzictwo kulturowe mojego regionu

W związku z ogłoszeniem przez Sejm RP Roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga - wybitnego polskiego etnografa i folklorysty, Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie o charakterze regionalnym „Dziedzictwo kulturowe mojego regionu”.

Konkurs odbywać się będzie w terminie od 24 marca do 31 maja 2014 r. na platformie zdalnego nauczania Moodle moodle.bpciechanow.edu.pl/

Zadanie konkursowe polega na udokumentowaniu śladów kultury ludowej własnego regionu w dowolnej formie (prezentacja multimedialna (max.15 slajdów), film (max. 64 MB), fotoreportaż, plakat lub folder w wersji elektronicznej). Szczegóły konkursu oraz instrukcja logowania na platformę Moodle znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej Biblioteki bpciechanow.edu.pl

nad. Bożena Lewandowska


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP