Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Zaliczenie wpłaty na poczet najstarszych faktur

Data dodania: 04.04.2014

Zaliczenie wpłaty na poczet najstarszych faktur

Po otrzymaniu od kontrahenta wpłaty, która nie pokrywa wszystkich jego długów, najkorzystniej jest zaliczyć ją na najstarszy dług. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Dłużnik może wskazać, na który z kilku jego długów należy zaliczyć wpłatę - w takim przypadku wierzyciel z reguły jest związany wyborem dłużnika.

 

Jeśli w umowie nie określono zasad dotyczących zaliczania wpłat, należy stosować reguły z art. 451 Kodeksu cywilnego. Jeżeli dłużnik, który ma kilka długów wskazał przy dokonywaniu wpłaty, na poczet którego z nich ma być ona zaliczona, to wierzyciel jest tym wyborem związany i nie może wpłaty zaliczyć w inny sposób. Ma tylko ograniczone pole manewru i wpłatę może zaliczyć w pierwszej kolejności na związane z tym długiem należności uboczne (przede wszystkim odsetki) - o czym w dalszej części artykułu.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP