Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Anna Lewicka

St. kustosz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Choszcznie
wykształcenie: wyższe, bibliotekarskie oraz podyplomowe studia menedżerskie (zarządzanie i marketing )
33 lat pracy w bibliotece

Zachodnio-pomorski Bibliotekarz Roku 2013

Zarządzanie biblioteką

2013 rok to czas niezwykle intensywnej pracy dla Anny Lewickiej, która doprowadziła do generalnego remontu kierowanej przez siebie placówki. Nad całością prac czuwała osobiście, począwszy od pozyskania na ten cel środków w kwocie 1 234 570 złotych (z MKiDzN - 55,35 % , z Gminy Choszczno - 22,73% , z budżetu woj. zachodniopomorskiego - 21,92% ) poprzez codzienny nadzór nad realizacją zadania. Równolegle z prowadzonym remontem A. Lewicka kierowała bieżącą działalnością biblioteki wraz z jej 5 filiami, organizowała szkolenia, kontynuowała pracę nad bibliografią Choszczna. Dzięki sprawnej organizacji pracy udostępnianie zbiorów odbywało się bez przerw, w pomieszczeniach zastępczych.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych

W latach 2005-2008 A. Lewicka kilkakrotnie przeprowadzała cząstkowe remonty gmachu biblioteki. W 2013 r. rozpoczęła generalny remont obiektu i przyległego terenu. Odnowiono podłogi i ściany, wymieniono instalację elektryczną i internetową oraz urządzenia sanitarne. Do wymiany przewidziano też całe wyposażenie biblioteki. Finał prac zaplanowano na marzec 2014 r.

Od 2009 r., z Jej inicjatywy, systematycznie postępują też prace nad automatyzacją procesów bibliotecznych i komputeryzacją zbiorów. W 2013 r. skomputeryzowano kartotekę zagadnieniową oraz uruchomiono moduł udostępniania, który działa od 1.01.2014.

Obsługa użytkowników

A. Lewicka dba o rozszerzenie usług bibliotecznych dla różnych grup czytelników, a zwłaszcza o systematyczny zakup odpowiedniej dla nich literatury ( w Kąciku Malucha książeczki dla najmłodszych, czy zbiory wydawnictw z serii Duże Litery oraz Książka Mówiona dla osób niedowidzących) . Dla osób, które weszły w konflikt z prawem biblioteka prowadzi punkty biblioteczne w Areszcie Śledczym i w Zakładzie Karnym.

Prężnie działający Dyskusyjny Klub Książki to, m.in. efekt Jej ciekawych pomysłów np. organizacja spotkań klubowych poza biblioteką (w plenerze, w kawiarniach). Służą one, podobnie jak organizowane przez A. Lewicką spotkania autorskie, promocji książki i czytelnictwa.

Promocja biblioteki

A. Lewicka dba o promocję biblioteki przede wszystkim dzięki systematycznej współpracy ze wszystkimi instytucjami kultury i nauki w Choszcznie. Mobilizuje podległych pracowników do współdziałania z przedszkolami, szkołami wszystkich szczebli, bibliotekami szkolnymi, lokalnymi fundacjami i instytucjami. Aktywnie uczestniczy imprezach prowadzonych wspólnie z nimi, takich jak.: Kawiarenka Artystyczna – promująca lokalnych twórców, organizowana z Choszczeńskim Domem Kultury; Diecezjalny Konkurs Recytatorski Poezji Religijno-Patriotycznej - z choszczeńską Akcją Katolicką; Konkurs na najlepszą gazetę szkolną o nagrodę Choszczeńskiego Pulitzera Szkolnego - z Towarzystwem Miłośników Ziemi Choszczeńskiej; projekt „Odświeżamy nasze miasta” - z Sanepidem; organizacja „Nocy Poetów” i konkursów recytatorskich z Ośrodkiem Wspierania Rodziny Parafialnego Zespołu Caritas w Korytowie.

Promocji biblioteki służą tez informacje o jej działalności zamieszczane przez A. Lewicką na stronie internetowej, artykuły i wywiady w czasopismach oraz w telewizji lokalnej.

Integrując środowisko bibliotekarskie w powiecie choszczeńskim A. Lewicka corocznie organizuje spotkanie przedstawicieli władz samorządowych z bibliotekarzami.

Szkolenia

A. Lewicka dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Przynajmniej raz w roku, dla bibliotekarzy z rejonu choszczeńskiego organizuje szkolenie rozszerzające ich wiedzę przydatną w pracy bibliotekarskiej. W 2013 r. dotyczyło ono programu bibliotecznego „SOWA”. Motywuje też pracowników do systematycznego dokształcania i ułatwia im to powierzając prowadzenie lekcji bibliotecznych, czy umożliwiając udział w konferencjach bibliotekarskich, m.in. w sympozjach „Ludzie książki Pomorza Zachodniego”.

Publikacje

A. Lewicka publikuje na łamach „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego”, prowadzi kronikę działalności biblioteki. Opracowała „Bibliografię Choszczna za lata 1945-2000” (ok. 100 str., blisko 2 tys. pozycji bibliograficznych), która czeka na publikację.

Cechy osobowościowe

A. Lewicka jest powszechnie znana, lubiana i ceniona za: profesjonalizm, kompetencje, stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i troskę o prestiż placówki,, którą kieruje. Pomaga wszystkim, którzy tego potrzebują, sprawuje życzliwą opiekę nad bibliotekarzami seniorami. Pracowita i zaangażowana (bywa że zaczyna pracę z pierwszą, a kończy z drugą zmianą) posiada umiejętność współpracy z różnymi ludźmi i gremiami.).

Udziela się też społecznie. Z jej inicjatywy, przy MBP w Choszcznie, w 2002 r. powstało Koło SBP nr 17, którego A. Lewicka została przewodniczącą. od 2005 roku jest członkiem Zarządu Okręgu SBP, dwukrotnie była delegatem na Zjazd Krajowy ( 2009 r., 2013 r.). W 2013 roku została zastępcą przewodniczącego Zarządu Sekcji Bibliotek Publicznych SBP.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP