Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

Jerzy Kondras

Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego Miasta i Gminy w Śremie
wykształcenie: wyższe pedagogiczne oraz podyplomowe (Kier. działalnością społ.-kult.; Edukacja artystyczna.; Informacja. naukowa, elektroniczna i bibliotekarstwo)
10 lat pracy w bibliotece

Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2013

Zarządzanie biblioteką

W zarządzaniu biblioteką J. Kondras duży nacisk kładzie na nowoczesną organizację pracy i szeroką promocję działań biblioteki. Poza tym motywuje pracowników do podejmowania różnorodnych, niekonwencjonalnych form promocji czytelnictwa. W efekcie kierowana przez niego placówka cieszy się wysoką oceną w lokalnym środowisku i w Wielkopolsce. Jako biblioteka wiodąca, uczestniczyła też w II turze Programu Rozwoju Bibliotek , a dyrektor i bibliotekarze brali udział we wszystkich szkoleniach przewidzianych programem.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych

Dzięki staraniom J. Kondrasa , BPMiG w Śremie stała się właścicielem atrakcyjnej nieruchomości o powierzchni 2000 m2, którą Burmistrz miasta przekazał na jej nową siedzibę. Pod koniec 2013 r., w ramach programu „Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek”
J. Kondras przygotował y złożył wniosek do MKiDN ,aby pozyskać środki na adaptację, modernizację i wyposażenie tego budynku ( przewidywany koszt realizacji- 2,5 miliona zł.).

Obsługa użytkowników

J. Kondras jest pomysłodawcą i twórcą niekonwencjonalnych form działalności biblioteki. Niesłabnącym powodzeniem cieszy się założony przez niego Uniwersytet Ludzi Ciekawych Świat@, w ramach którego odbyło się blisko 100 wykładów prowadzonych przez podróżników, dziennikarzy, historyków, ludzi kultury. Zajmuje się również organizacją i prowadzeniem Satyrykonów "Śrem się śmieje". Biorą w nim udział czytelnicy biblioteki, którzy mają okazję występować na scenie u boku znanych artystów (w 2013 r. z Jackiem Fedorowiczem). Wielkim uznaniem mieszkańców miasta cieszą się też :wymyślony przez J. Kondrasa, odbywający się w maju, na moście, happening „Śremianie czytają” oraz doroczna impreza plenerowa „Promenada jak za dawnych lat”, przyciągająca co roku ,we wrześniu, nad Wartę tysiące śremian. Biblioteka realizuje ponadto autorski program J. Kondrasa: „Znajdź swoje miejsce w bibliotece”.

Promocja biblioteki

Dbając o dobry P.R. biblioteki J. Kondras często występuje w programach lokalnej telewizji, udziela wywiadów w prasie, aktywnie współpracuje z władzami samorządowymi. Co roku biblioteka prezentuje swoją ofertę podczas Targów Edukacyjnych organizowanych Śremie.

Szkolenia

W 2013 r. w bibliotece zorganizowano następujące szkolenia doskonalące:

  • „Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla książki”
  • „Podaj dalej - refleksje z udziału w PRB inspiracją do pracy” (4 spotkania, w tym 2 on-line)
  • W ramach projektu WBPiCAK w Poznaniu „Biblioteka Pomysłów 2013 – Promocja biblioteki – pokaż jaką moc ma Twoja biblioteka” odbyło się spotkanie dla bibliotekarzy powiatowych.

Ponadto, podczas Międzynarodowej Konferencji „Biblioteki w czasach kryzysu” (Toruń, 10-11.10.2013 ) J. Kondras przedstawił prezentację „Czy tu, czy tam – czytam!”, dotyczącą różnych form promocji czytelnictwa organizowanych w plenerze przez śremską bibliotekę.

Publikacje
J. Kondras współpracuje z „Poradnikiem Bibliotekarza”, „Gazetą Śremską” i „Przeglądem Wielkopolskiej Kultury”, gdzie publikuje artykuły dotyczące problematyki bibliotekarskiej. Jest przewodniczącym Rady Redakcyjnej wydawanej przez bibliotekę serii „Śrem w małych monografiach”, redaktorem naczelnym „Śremskiego Kuriera Bibliotecznego”, autorem wstępów do tomików poezji. W 2013 r. opublikował w Gazecie Śremskiej 3 artykuły: „Czy tu, czy tam – CZYTAM!”, nr 3-4/2013; „Aktywna biblioteka”, oraz „Informacje – Relacje”, nr 5-6/ 2013. Był tez redaktorem 4 publikacji, m.in.: „Życia muzycznego w Śremie 1880-2012” i Śremskiego Kuriera Bibliotecznego” nr 5/2013.

Cechy osobowościowe

Operatywny i kreatywny (tworzy autorskie programy działań i potrafi je realizować). Umiejętnie pracuje z zespołem – motywuje podwładnych do nowych zadań, wspólnie realizuje pomysły, wciela się w wiele postaci (Andersen, konferansjer, redaktor, satyryk) Człowiek z pasją – od 35 lat związany z działalnością kulturalną, w tym od 10 lat w bibliotece publicznej, podejmuje się wielu zadań. Ma tytuł: „Śremianin Roku 2007”. Działa też społecznie - jest członkiem SBP ( w kadencji 2009-2013 pełnił funkcję vice-przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej). Poza tym należy do Polskiego Związku Bibliotek, , gdzie jako vice-prezes i monitoruje problem łączenia w Polsce bibliotek z innymi instytucjami kultury.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP