Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Renata Pańka

St. bibliotekarz, kierownik Filii nr.1 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
wykształcenie: wyższe,
30 lat pracy w bibliotece

Opolski Bibliotekarz Roku 2013

Zarządzanie biblioteką

Jako gospodarz Filii nr.1 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich, R. Pańka stworzyła miejsce chętnie odwiedzane przez użytkowników różnych grup wiekowych. Przyciąga ich bogata oferta ciekawych form uczestnictwa w kulturze. R. Pańka aktywnie pozyskuje też sponsorów i przyjaciół Biblioteki, dzięki czemu udaje się Jej zdobywać fundusze na prowadzoną działalność.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych

R. Pańka doprowadziła do przekształcenia wnętrza biblioteki tak, aby było przyjazne dla wszystkich odwiedzających, w tym czytelników niepełnosprawnych Wygospodarowała przestrzeń na zaciszną czytelnię prasy, kącik dla najmłodszych oraz mini kawiarenkę internetową. Znalazła miejsce na regał do wymiany prywatnych książek między czytelnikami.

Obsługa użytkowników

Kandydatka dba, aby oferta jej placówki była cały czas atrakcyjna.Jest moderatorem Dyskusyjnego Klubu Książki, w ramach, którego prowadzi cykliczne spotkania. Organizuje spotkania autorskie i spotkania z ciekawymi ludźmi lokalnego środowiska.Realizuje tez własne pomysły. Należą do nich projekty: Piątki z Bajką i Klub Zainteresowań Artystycznych, w ramach, którego osoby w różnym wieku mogą realizować swoje pasje artystyczne przy użyciu różnych technik i materiałów. Na te spotkania przychodzą całe rodziny. Rodzice wspólnie z dziećmi czytają bajki, dyskutują, bawią się i wykonują prace plastyczne. Kandydatka, co roku organizuje Bal Przebierańców oraz Dzień Dziecka we współpracy z Osiedlową Krainą Zabaw. Organizowane przez Nią konkursy czytelnicze cieszą się wielkim powodzeniem, o czym świadczy liczba uczestników. Włącza się też do ogólnopolskich akcji promujących czytelnictwo i bibliotekę, takich jak Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Narodowe Czytanie, Tydzień Bibliotek.

Promocja biblioteki

Aktywna promocja czytelnictwa w środowisku realizowana dzięki stałej współpracy z przedszkolami i szkołą podstawową to sposób R. Pańki na jednoczesną promocję Filii, którą prowadzi. O dokonaniach i propozycjach biblioteki zamieszcza informacje w lokalnej prasie i na stronie internetowej Gminy Strzelce Opolskie. Wspólnie z czytelnikami prowadzi kronikę swojej placówki.

Szkolenia

Renata Pańka docenia rolę szkoleń i stosuje różne formy pedagogiki bibliotecznej jak: organizowanie wycieczek bibliotecznych, kierowanie czytelnikiem i doradzanie mu w doborze lektury, czy kształtowanie świadomości czytelniczej na spotkaniach DKK . Chętnie służy pomocą młodszym stażem koleżankom udzielając im cennego instruktażu, sama też chętnie korzysta z doświadczeń innych oraz nowych publikacji.

Poza tym bierze czynny udział w szkoleniach organizowanych przez WBP w Opolu dotyczących pracy w różnych programach komputerowych, co przedkłada się na ciekawe przygotowywanie materiałów i prezentacji potrzebnych do przygotowywania spotkań. W roku 2013 otrzymała certyfikat Animatora Kultury Gminy Strzelce Opolskie.

Cechy osobowościowe

Jest osobą kreatywną, konsekwentną i zaangażowaną w realizację powierzonych jej zadań. Otwarta na nowe technologie. Skuteczna w pozyskiwaniu sponsorów, dzięki którym może zrealizować wiele swoich pomysłów. Pogodna, miła, cieszy się ogromnym szacunkiem i zaufaniem społeczności lokalnej i współpracowników. Może być wzorem do naśladowania dla innych bibliotekarzy.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP