Polecamy
14,50 PLN

Koronawirus opanował cały świat. Również Polska się z nim zmaga. Czy koronawirus może być... więcej >

Małgorzata Kozioł

St. kustosz, Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów Dla Dorosłych w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej
wykształcenie: wyższe, bibliotekarskie
38 lat pracy w bibliotece

Śląski Bibliotekarz Roku 2013

Współpraca z bibliotekami i innymi instytucjami kultury czy nauki (także zagranicznymi)

Kandydatka na co dzień współpracuje z bibliotekami publicznymi powiatu bielskiego, szkolnymi na terenie miasta, a także zagranicznymi: Wojewódzką Biblioteka Publiczną w Żylinie (Republika Słowacka), Miejską Biblioteką Publiczną we Frydku-Mistku (Republika Czeska) oraz Biblioteką w Szolnok (Węgry). w zakresie wymiany doświadczeń zawodowych. Spotkania z bibliotekarzami z ww. krajów odbywają się raz w roku w Książnicy Beskidzkiej oraz podczas wyjazdów studyjnych. Poza tym M. Kozioł współpracuje z placówkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.: Polskim Związkiem Niewidomych, Polskim Związkiem Głuchych, Subrejonowym Ośrodkiem Leczenia Psychiatrycznego, Kliniką św. Łukasza, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, MOPS osiedle Śródmieście Bielsko, Domem Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, Fundacją „Dziecięce Marzenia” i stowarzyszeniami na rzecz osób niepełnosprawnych „ADA”, „Amazonki” ,„Teatrem Grodzkim”, „Stowarzyszeniem Bronów”, Domem Pomocy Społecznej w Wilkowicach, Klubem Inteligencji Katolickiej i ze szkołami integracyjnymi.

Obsługa użytkowników

M. Kozioł zajmuje się czytelnikiem dorosłym, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, osób chorych, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. Organizuje dla nich imprezy czytelnicze promujące literaturę. W 2013 r. M. Kozioł przygotowała od strony merytorycznej i wdrożyła na terenie Bielska-Białej program „Czy przyjdzie pani jeszcze? adresowany był do osób starszych i niepełnosprawnych. , w ramach pilotażowego projektu „Czytacz” Fundacji Rozwoju Społeczeństwa. Akcję przeprowadzili podczas wakacji bibliotekarze i wolontariusze. Odbyło się 79 spotkań, a liczba słuchaczy wyniosła ponad 400 osób.

Impreza ta wpisuje się w inne projekty realizowane przez M. Kozioł, np.:

  • „Książnica Beskidzka proponuje przeczytaj książkę” - akcja prowadzona w kilku ośrodkach pomocy zdrowotnej m.in. : w Beskidzkim Centrum Onkologicznym, Szpitalu Kolejowym
  • „Książka do domu”, usługa dla indywidualnego odbiorcy.
  • kursy obsługi komputerów dla osób 50+. W 2013 r., w Czytelni Ogólnej , M. Kozioł przygotowała i przeprowadziła 63 zajęcia , w których udział wzięło 49 osób.
  • „Łączy nas słowo- książka – obraz- dźwięk”. Comiesięczne spotkania na określony temat, w formie pogadanek, ekspozycji i słuchania muzyki. W r. 2013 odbyło się 10 spotkań dla 224 pensjonariuszy i pacjentów z terenu miasta, m.in.: „Karnawał, jego historia i zwyczaje” , „Fryderyk Chopin i jego muzyka”, „Poezja – lek bez recepty”, „Zemsta Aleksandra Fredry”.
  • „Bielski Plebiscyt Literatury” - głosowanie na najbardziej poczytną książkę roku. Wyniki ogłaszane są na stronie internetowej, w mediach, a także podczas gali Wspieramy Książnicę Beskidzką.
  • „W innych krajach jest...” poznawanie dorobku literackiego różnych państw.

Szkolenia oraz pedagogika biblioteczna

Od lat M. Kozioł organizuje szkolenia dla bibliotekarzy, m.in. dla nowozatrudnionych w Książnicy Beskidzkiej. W 2013 r. współorganizowała seminarium dla bibliotekarzy: „Dla kogo książka? Cenzura czy wolność czytania”. Zajmuje się też szkoleniem bibliotecznym użytkowników biblioteki – w 2013 r. zespól pod Jej kierunkiem zorganizował 164 imprez/zajęć ,w których wzięło udział 3641 uczestników.

W zakresie pedagogiki bibliotecznej, prócz wprowadzania nowych form pracy z czytelnikami, stara się doradzać im w doborze lektury (przygotowuje recenzje nowości wydawniczych, ulotki promujące książki, plakaty oraz prowadzi akcję mailingową. W zespole, którym kieruje dba o wizerunek kompetentnego bibliotekarza, doradcy w zakresie literatury. Ponadto podejmuje badania potrzeb użytkowników biblioteki (przez pytania kierowane bezpośrednio do nich, ankiety dotyczące satysfakcji czytelniczej.)

Cechy osobowościowe

M. Kozioł jest osobą kreatywną, kompetentną, zaangażowaną w kultywowanie tradycji i kultury polskiej. Zaangażowana w kształtowanie zgodnych z bibliotekarską etyką postaw podległych jej, zwłaszcza młodych pracowników. Życzliwa ludziom, uśmiechnięta, rzetelnie i wzorcowo wypełnia obowiązki bibliotekarza otwartego na potrzeby czytelnika.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP