Polecamy
79,00 PLN 99,00 PLN

  Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Normal 0 21... więcej >

Ewa Cygan

Data dodania: 10.04.2014

St. kustosz. dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
32 lata pracy w bibliotece

Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2013

Zarządzanie biblioteką

Jako dyrektor BPMiG w Staszowie podejmuje działania mające na celu zaspokojenie różnych potrzeb kulturowych lokalnego środowiska. Dzięki Jej staraniom wszystkie filie wiejskie (5) mają dostęp do Internetu. Z inicjatywy E. Cygan, w 2013 r. BPMiG w Staszowie nawiązała współpracę z młodymi wolontariuszami w ramach projektu:” Nowa generacja - wolontariusze wzmacniają organizacje” realizowanego przez Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych

W 2013 r. dzięki staraniom E. Cygan Biblioteka otrzymała 21 komputerów w ramach projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Staszów”. Aktualnie biblioteka posiada 35 komputerów z dostępem do Internetu, z czego dla czytelników przeznaczono 24, w tym 16 w filiach. W kwietniu 2013 r. wprowadzono zautomatyzowane wypożyczanie zbiorów w Wypożyczalni dla Dorosłych w Staszowie. Czytelnik może także zarządzać swoim kontem bibliotecznym przez Internet.

Obsługa użytkowników

E. Cygan jest inicjatorem wielu interesujących form pracy z czytelnikiem w różnym wieku, dzięki czemu rośnie grono małych i dużych przyjaciół Biblioteki. Jest pomysłodawcą cyklicznych imprez plenerowych pt. „Narodowe Czytanie” i „Piknik z Biblioteką”, (którego cele to integracja dzieci z różnych przedszkoli i promocja biblioteki.) oraz warsztatów dla czytelników 50+ pt. Senior w Internecie. Na uwagę zasługuje też cykl pt. Bajki z koszyka (głośne czytanie bajek przez bibliotekarzy w przedszkolach na terenie całej gminy staszowskiej). Ponadto organizuje spotkania w ramach 3-ch Dyskusyjnych Klubów Książki; zajęcia i warsztaty plastyczno-manualne dla dzieci i młodzieży, spotkania edukacyjne z zakresu wiedzy o regionie pt. Poznaj historię swojego miasta, Pory roku w bibliotece, BiblioFerie i BiblioWakacje, nadzoruje konkursy plastyczne i literackie, wystawy, giełdy książki regionalnej, inne imprezy w ramach np. Światowego Dnia Pluszowego Misia, Tygodnia Bibliotek, Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom itp. Stara się, aby oferta skierowana do użytkowników była atrakcyjna. W 2013 r. zorganizowała cykl spotkań z pisarzami i ciekawymi ludźmi. Byli to m.in: Szymon Hołownia i Tadeusz Chudecki (w ramach DKK i przy współpracy z WBP Kielce), Edyta Zarębska- pisarka dla dzieci, Andrzej Pasławski- podróżnik. Wszystko to przyciąga użytkowników. W efekcie, w różnych formach pracy biblioteki ,wzięło udział ok.10 tys. osób.

Promocja biblioteki

Tradycyjnie promuje bibliotekę współpracując z przedszkolami, szkołami, Staszowskim Towarzystwem Kulturalnym, Staszowskim Ośrodkiem Kultury, Związkiem Literatów Polskich O/Kielce, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Fundacją FARMa .
Dużą wagę przywiązuje do form pracy upowszechniających czytelnictwo i jednocześnie promujących bibliotekę. W 2013 r., doceniając rolę nowych form promocji biblioteki, zdecydowała o utworzeniu profilu BPMiG w Staszowie na facebooku.

Szkolenia

E. Cygan dba o rozwój zawodowy i podwyższanie kwalifikacji swoich pracowników wysyłając ich na różne szkolenia zwłaszcza z zakresu nowych technologii i automatyzacji procesów bibliotecznych. Organizuje też podobne szkolenia dla bibliotekarzy powiatu staszowskiego. W 2013 r. były to 3 seminaria dla pracowników bibliotek gminnych . Aktywnie uczestniczy i wspomaga prace koła SBP działającego w bibliotece, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego oraz integracji na rzecz środowiska.

Cechy osobowościowe

E..Cygan jest osobą energiczną, komunikatywną, obdarzoną poczuciem humoru, ale tez kierującą się racjonalizmem w ocenie sytuacji i w działaniu. Troszczy się o rangę biblioteki, umie nawiązywać kontakty w środowisku i jest ceniona zarówno przez bibliotekarzy, użytkowników Biblioteki oraz władze samorządowe gminy i powiatu. Otwarta na nowe zadania współczesnego bibliotekarstwa potrafi kierować zespołem pracowników i motywować ich do podejmowania kolejnych wyzwań. Jej wiedza i profesjonalizm sprawiają, iż cieszy się dużym autorytetem i jest lubiana przez ludzi, z którymi pracuje.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP