Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

Danuta Grzegorczyk

St. kustosz, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie
wykształcenie: wyższe pedagogiczne ,podyplomowe (dziennikarstwo) oraz Studium Menadżerów Kultury
39 lat pracy w bibliotece

Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2013

Zarządzanie biblioteką

W 2013 r., D. Grzegorczyk wdrożyła i uzupełniła w GBP w Cegłowie dokumentację z kontroli zarządczej, przeprowadziła szkolenia dla pracowników biblioteki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Rozpoczęła także prace nad projektem rozbudowy biblioteki.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych

GBP w Cegłowie uczestniczy w projekcie Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej. Wszystkie procesy biblioteczne są skomputeryzowane w systemie MATEUSZ, który wprowadziła D. Grzegorczyk, i który jest systematycznie dostosowywany do potrzeb biblioteki. Kandydatka prowadzi poza tym interesującą stronę internetową biblioteki (www.bibliotekaceglow.pl), na której istnieje forum dla użytkowników. Zorganizowała dla nich także czytelnię internetową liczącą 6 stanowisk . Wielkim osiągnięciem D. Grzegorczyk w 2013 r. była digitalizacja ok. 2000 fotografii, artykułów z czasopism i dżsów, dotyczących gminy Cegłów i zamieszczenie ich opisów w katalogu komputerowym biblioteki.

Obsługa użytkowników

D. Grzegorczyk dba o szeroką ofertę usług bibliotecznych dla wszystkich grup wiekowych. W 2013 r. prowadziła warsztaty literackie i artystyczne, spotkania autorskie (np. z poetą Rafałem Lasotą, Marią Czubaszek), organizowała występy artystyczne (np. kabaretu Artura Andrusa), wystawy (np. fotografii: „Dawny Cegłów”) , spotkania Koła Literackiego (np. „Imieniny wieszcza Adama Mickiewicza”, „Kultura Francji i Hiszpanii, „Rok Juliana Tuwima”), konkursy recytatorskie (np. „Warszawska Syrenka”) oraz konkurs „Czytelnik Roku 2013” Z okazji 150. Rocznicy Powstania Styczniowego zrealizowała cykl imprez: piknik historyczny, konkurs na plakat, wystawę „Powstanie Styczniowe w malarstwie na Ziemi Cegłowskiej” i udział w poświęceniu Krzyża Powstańczego w Kuflewie. Dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowała lekcje o tematyce regionalnej oraz wspólnie z Zespołem Szkolnym w Cegłowie „Narodowe Czytanie Fredry”. W ramach edukacji osób w wieku 50+ wdrożyła projekt unijny „Seniorki wciąż aktywne”. We wszystkich imprezach zorganizowanych przez GBP w 2013 r. uczestniczyło 1708 osób, a GBP w Cegłowie osiągnęła wysokie wskaźniki w udostępnianiu zbiorów i statystyce czytelników. W 2008 r., kiedy D. Grzegorczyk została dyrektorem ilość wypożyczeń wynosiła 14143 wol., a w 2013 r. wzrosła do 21510 wol., podobnie ilość czytelników z 961 osób w 2008 r. zwiększyła się do 1166 osób w 2013 r.

Promocja Biblioteki

D. Grzegorczyk promuje GBP w Cegłowie poprzez współpracę mediami, różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi np. lokalną prasą („Nowy Dzwon”, „Co Słychać”, „Tygodnik Siedlecki”, „Lokalna”), telewizją, Radiem dla Ciebie, Stowarzyszeniem Creatyvni, bibliotekami publicznymi i domami kultury powiatu mińskiego np. (w gminie Wiśniew). Co roku dużym wydarzeniem jest współorganizowany z Urzędem Gminy Cegłów Festiwal Mazowiecka Sójka. Jako aktywny członek SBP D. Grzegorczyk organizuje co roku Tydzień Bibliotek, a w 2013 r. wraz z Kołem SBP w Mińsku Mazowieckim wzięła udział w organizacji Rajdu Rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”, przygotowując dla uczestników, (we współpracy z Urzędem Gminy w Cegłowie )wystawę fotografii o tematyce regionalnej, spotkanie z poetką z okolic Cegłowa, występy lokalnego zespołu muzycznego, oraz degustację potraw regionalnych.

Szkolenia

D. Grzegorczyk uczestniczy w szkoleniach zawodowych organizowanych przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Mińsku Mazowieckim. W 2013 r., brała udział w I Spotkaniach Wydawców Publikacji Regionalnych „Nad Srebrną” gdzie wygłosiła referat: „Regionalia Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie”. Systematycznie prowadzi lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży ze szkół gminy Cegłów.

Organizowała praktyki w zakresie zarządzania biblioteką dla studentów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.

Publikacje

D. Grzegorczyk od lat popularyzuje historię bibliotek regionu Cegłowa i Mrozów. Jest autorką artykułów, folderów i książek na ten temat np.: Cegłów-Mrozy: wydarzenia i ludzie. Cegłów, wyd. GBP, 2010. Napisała też scenariusz do filmu „Harcerze z Cegłowa” i była jego reżyserem. W 2013 r. odbyły się pokazy tego filmu m. in. w Klubie „Grota” przy Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie i w MBP w Mińsku Mazowieckim. Za popularyzowanie historii regionu Cegłowa i Mrozów D. Grzegorczyk otrzymała w 2013 r. odznakę Za zasługi dla Związku Kombatantów Polskich..Z Jej inicjatywy GBP w Cegłowie wydaje czasopismo „Cegiełka”

Cechy osobowościowe

D. Grzegorczyk jest osobą bardzo aktywną, profesjonalnie i z zaangażowaniem wykonującą swoje obowiązki. Ceni wykształcenie i stara się systematycznie podnosić kwalifikacje. Cechuje Ją życzliwość, więc chętnie udziela pomocy i służy radą innym bibliotekom. . Pracowita i sumienna jest aktywnym członkiem Koła SBP przy MBP w Mińsku Mazowieckim.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP