Polecamy
25,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Katarzyna Bikowska

Bibliotekarz dypl.-asystent w Bibliotece Uniwersyteckiej w Olsztynie
wykształcenie: wyższe : filologia polska; dziennikarstwo i komunikacja społ. oraz. podyplomowe (bibliotekoznawstwo i informacja nauk.)
7 lat pracy w bibliotece

Warmińsko-mazurski Bibliotekarz Roku 2013

Obsługa użytkowników

K. Bikowska jest pracownikiem Kolekcji Nauk Humanistycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie. Zajmuje się kształtowaniem księgozbioru Kolekcji oraz obsługą czytelników.

Jest organizatorem projektu pod nazwą „Biblioteka Kulturalna”, w ramach którego odbywają się pokazy filmowe oraz wykłady popularnonaukowe związane z tematyką filmową i muzyczną. „Biblioteka kulturalna” to marka rozpoznawalna nie tyko w społeczności olsztyńskiej, ale również w niektórych środowiskach akademickich naszego kraju.

Jako bibliotekarz dziedzinowy, K. Bikowska prowadzi i redaguje portal, gdzie zamieszczane są informacje dotyczące kina, filmu i muzyki. Prowadziła tez badania ankietowe dotyczące satysfakcji użytkowników z usług Biblioteki Uniwersyteckiej. Umożliwiają one zebranie danych potrzebnych do oceny funkcjonowania biblioteki. Systematyczny pomiar poziomu usług to nieodzowny warunek szeregu praktycznych przedsięwzięć, usprawniających funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego. Sugestie i spostrzeżenia czytelników zawarte w ankiecie, wpłynęły na usprawnienie pracy działów udostępniania zbiorów bibliotecznych. K. Bikowska uczestniczyła również w badaniach ankietowych, które przeprowadzono w lipcu i październiku 2013 r. wśród przyszłych i obecnych studentów UWM, Dotyczyły one prognozy stworzenia strony domowej Biblioteki Uniwersyteckiej na urządzenia mobilne. Obecnie urządzenia te są powszechnie dostępne i większość studentów z nich korzysta, dlatego też istotne jest dostosowywanie usług bibliotek do tych urządzeń. Dzięki temu użytkownik będzie mógł kontaktować się z biblioteką zawsze i wszędzie.

Promocja biblioteki

Administrując profilem „Biblioteki Kulturalnej” oraz Biblioteki Uniwersyteckiej na Facebooku, K. Bikowska przyczynia się tym samym do promocji Biblioteki Uniwersyteckiej nie tylko w lokalnym środowisku, ale także na arenie ogólnokrajowej. Ze spotkań w ramach „Biblioteki Kulturalnej” korzystają też osoby spoza Uczelni. Wpływa to pozytywnie na wizerunek Biblioteki Uniwersyteckiej, która stara się integrować ze społecznością Olsztyna. K. Bikowska współpracuje ponadto z lokalnymi mediami: olsztyńskim radiem, TV Kortowo i „Kurierem Olsztyńskim” promując kulturotwórczą misję Biblioteki.

Szkolenia

Jako wykładowca na Kursie kwalifikacyjnym z zakresu bibliotekoznawstwa, w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie prowadzi przedmioty Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo, oraz Techniki pracy umysłowej. Natomiast w bibliotece prowadzi szkolenia biblioteczne dla studentów UWM, szkolenia dla pracowników (w 2013 r. p.t.: PR biblioteczny jako metoda pozyskiwania czytelnika), oprowadza wycieczki po jej gmachu.

W 2013 r. K. Bikowska uczestniczyła w 4 konferencjach oraz w VIII Forum Młodych Bibliotekarzy. Na dwóch wygłosiła referaty., a mianowicie:: Przegląd badań z zakresu Biblioteki 2.0 w Polsce i na świecie ;na Konferencji Naukowej pt. „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Bibliotekarz 2.0 - nowoczesność na bazie tradycji” ( 23-24 maja 2013 r.) oraz Żyć jak w japońskiej bajce – o subkulturach fanów mangi i anime -, na Konferencji Naukowej „Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej – Bajki świata” (7 czerwca 2013 r.)

Publikacje
K. Bikowska publikuje zarówno w wydawnictwach tradycyjnych jak i elektronicznych. W 2013 r. opublikowała 4 artykuły:

  • Wielokulturowość mangi i anime – studium przypadków, w: Bajkowe inspiracje literaturoznawców i kulturoznawców, T.2, , Olsztyn, 2013, s. 67-86.
  • Manga w bibliotece. „Biuletyn EBIB” [online] 2013, nr 5 (141), Dostęp: http://www.ebib.pl/images/stories/numery/141/141_bikowska.pdf.
  • XXI wiek w bibliotece, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2013, nr 10, s. 15.
  • Podróże po kulturze – pięć lat Biblioteki Kulturalnej, „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski”[online] 2013, nr ¾, s.40-44, Dostęp: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_2013_3-4.pdf.

Cechy osobowościowe

K. Bikowska chętnie angażuje się w różnego rodzaju projekty realizowane przez Bibliotekę Uniwersytecką Jest kreatywna, cechuje ją również, umiejętność pracy w zespole. Bardzo lubiana przez studentów i współpracowników. Ponadto jest przykładem bibliotekarki, która przez swój upór, zaangażowanie oraz pracowitość odniosła sukces zdobywając w tak młodym wieku najwyższy stopień naukowo-zawodowy w bibliotekarstwie polskim, jakim jest bibliotekarz dyplomowany. Udziela się społecznie: aktywnie uczestniczyła w pracach zespołu organizującego VIII Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie (12-13.09.2013 r.) m.in. administrując profil tegoż forum na Facebooku.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP