Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Paulina Milewska

St. kustosz w Bibliotece Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi (do 2014 r,)
wykształcenie: wyższe, bibliotekarskie, doktorantka UW
6 lat pracy w bibliotece

Łódzki Bibliotekarz Roku 2013

Obsługa użytkowników biblioteki, działania zmierzające do rozwoju czytelnictwa

Paulina Milewska, jak przystało na bibliotekarkę niekonwencjonalną, myślącą i działającą globalnie, w 2013 r. zaraziła Polskę kolejnym swoim pomysłem – akcją KsięgoZbiór, polegającą na czytaniu książek w przestrzeni publicznej. W ramach tego czytelniczego happeningu zorganizowała 6 tematycznych spotkań: w styczniu i kwietniu KsięgoZbiór tramwajowy I oraz II, w maju - edycję na ul. Piotrkowskiej, w lipcu -– KsięgoZbiór w powietrzu – czytanie w balonie, w sierpniu- edycję ogólnopolską i we wrześniu - KsięgoZbiór Zakazany. Założyła stronę akcji w Internecie i profil na Facebooku oraz napisała 2 artykuły na ten temat.

Warto tez odnotować sukces, jaki w 2013 r. osiągnął Odjazdowy Bibliotekarz, akcja, którą wymyśliła P. Milewska w 2010 r. W minionym roku do rajdu przyłączyło się ponad 200 miejscowości i bibliotek z całego kraju, podczas lokalnie organizowanych akcji bookcrossingowych wymieniono się 2679 książkami, zorganizowano też 8 edycji zagranicznych m.in. w Nepalu, USA, Rumunii, Ukrainie.

Promocja biblioteki

W 2013 roku Paulina Milewska zadbała przede wszystkim o identyfikację wizualną Biblioteki WSP. Stylistyka projektów nawiązywała do uczelnianych logotypów i szaty graficznej bibliotecznej witryny, która powstała w 2012 roku, głównie dzięki jej pomysłowości i umiejętnościom. Poniżej odnośniki do stron, prezentujących efekty pracy: Kalendarzyk listkowy, Menu do publikacji pokonferencyjnej, Elementy wystroju biblioteki

O wprowadzaniu elementów identyfikacji wizualnej w Bibliotece WSP w artykule "Biblioteko, daj się rozpoznać".

Szkolenia

P. Milewska chętnie uczestniczy w konferencjach, seminariach i warsztatach. W 2013 r. brała udział w II Kongresie Instytucji Kultury oraz 9 konferencjach i szkoleniach dotyczących zróżnicowanej tematyki. Podczas obrad 3 konferencji wygłosiła następujące wystąpienia i referaty:

  1. I Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "Czytać czy nie czytać?". Wystąpienie nt.: Promowanie czytelnictwa "inaczej”. Kwiecień 2013
  2. 15 Konferencja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych "Budowanie relacji z klientem", referat pt.: "Błędy w komunikacji. Bibliotekarz w Internecie". Wrzesień 2013
  3. Konferencja Pedagogiczna Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi "Dziś uczeń - jutro partner" - wystąpienie pt.: "Aktywny bibliotekarz - aktywny użytkownik. O współdziałaniu i wolontariacie w bibliotece . Październik 2013.

Sama także prowadzi szkolenia – w 2013 r. były to wykłady „E-pedagog” dla studentów I roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika. Monitorowała też przebieg szkoleń online.

Publikacje

P. Milewska docenia wymianę informacji i poglądów, więc ma na koncie dużą liczbę publikacji. W 2013 r. opublikowała 18 artykułów, z czego 4 w bibliotekarskich czasopismach: Bibliotekarz i Poradnik Bibliotekarza, 14 zaś w Internecie, przede wszystkim na portalu bibliosfera.net . Oto niektóre z nich:

Teksty P. Milewskiej dotyczące komunikacji e-mailowej, zamieszczone na portalu bibliosfera.net, wywołały dyskusję wśród bibliotekarzy – wiele osób deklarowało, że dzięki nim wprowadzą zmiany w swoim miejscu pracy. Warto zaznaczyć, ze teksty te nalezą do najczęściej czytanych na wspomnianym portalu.

Cechy osobowościowe

Paulina Milewska to najbardziej odjazdowa bibliotekarka w Polsce. Człowiek-instytucja, zapalony społecznik, idealistka, gotowa poświęcić swój czas i energię w budowanie prestiżu zawodu bibliotekarza. Osobowość tak nieszablonowa, że aż trudno wpisać jej dokonania w formularz konkursowy. Każdy, kto ją pozna, jest pod wrażeniem jej kompetencji, kultury osobistej, optymizmu i radości życia. Wszystkie swoje pozytywne cechy potrafi odpowiednio spożytkować dla dobra bibliotekarstwa. Udziela się społecznie, działając w: Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu Łódzkiego SBP, Stowarzyszeniu Bibliosfera.org, Fundacji Fenomen – Normalne Miasto.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP