Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

Wiesława Kruszewska

St. kustosz, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem
wykształcenie: wyższe, bibliotekarskie
25 lat pracy w bibliotece

Podlaski Bibliotekarz Roku 2013

Zarządzanie biblioteką

W. Kruszewska stara się zaspokajać różne potrzeby użytkowników biblioteki i zdobywać na nie fundusze. W 2013 r. pozyskała 12000 zł w programie dotacyjnym "Kraszewski. Komputery dla bibliotek", 2000 zł na aktywizację bezrobotnych kobiet w projekcie „Z biblioteką do sukcesu” i 25000 zł. na w ratowanie zabytkowego grobowca hrabiów Starzeńskich na cmentarzu w Pietkowie.

Stawia też na aktywną współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Poświętne oraz w regionie, tj.: Zespołem Szkół, Stowarzyszeniem UKS Orkan, jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, parafiami (pomoc w pisaniu wniosków o dofinansowanie rewitalizacji zabytków), Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poświętnem, , Stowarzyszeniem N.A.R.E.W, a także z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i z bibliotekami z powiatu białostockiego.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych

Za pieniądze uzyskane w programie "Kraszewski. Komputery dla bibliotek" W. Kruszewska zakupiła 3 komputery oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka + skaner + fax). .Pozwoliło to czytelnikom uzyskać dostęp do Internetu, a bibliotece przyspieszyć prace nad pełnym skomputeryzowaniem zbiorów w systemie MATEUSZ+. Katalog on-line jest już dostępny na stronie www.makplus.pl/katalogowanie/index.html?selectedBib=376&short=t W. Kruszewska .rozbudowała też „Kącik Malucha” (stara się go modernizować w miarę pozyskiwania sponsorów).

Obsługa użytkowników

Na ten obszar aktywności złożyło się wiele różnorodnych działań, a mianowicie:

  • spotkania z pisarzami, podróżnikami realizowane we współpracy z Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego; konkursy gminne np.: „Książka przyjaciel prawdziwy”; cykliczne spotkania związane z lekturami szkolnymi . „Popołudnia z książką ”, „Czytanie pod chmurką”, zajęcia czytelniczo-plastyczne: „Świąteczny czas wesołej zabawy”;
  • komputerowy kurs języka angielskiego dla dzieci w ramach projektu „Fun English w bibliotece;
  • akcje: „Odjazdowy bibliotekarz”, „ Tydzień Bibliotek”, „Dzień Dziecka”, „Cała Polska czyta
  • dzieciom” (W. Kruszewska odwiedzała z grupą dzieci różne instytucje, w których odbywało się głośne czytanie), „Dzień Czytelnika w Poświętnem” ,akcja skierowana do młodzieży „Poleć przeczytaną książkę innym”, czy „ Tydzień Zakazanych Książek 2013” (W. Kruszewska wykonała gazetkę pt. „Książki zakazane: czytasz na własną odpowiedzialność” oraz wystawkę książek zakazanych;
  • udział w 3 bibliotecznych konkursach powiatowych: „Kolorowy świat w utworach J. Tuwima”, „Śladami powstańców styczniowych 1863-1864”, „Melpomena –Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych” i w ogólnopolskim konkursie „Książka przyjaciel prawdziwy”.

W. Kruszewska współpracowała też z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej prowadząc badania potrzeb czytelniczych osób niepełnosprawnych i ich obsługi w Gminie Poświętne.

Promocja biblioteki

W. Kruszewska systematycznie prezentuje realizowane działania i na stronie internetowej biblioteki i gminy, których jest administratorem, w prasie lokalnej, w „Głosie Bibliotek Województwa Podlaskiego” oraz w Radiu Białystok.

Szkolenia

Uczestniczyła w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe organizowanych przez Książnicę Podlaską w Białymstoku, dotyczących m.in.: obsługi systemu bibliotecznego MAK+; praktycznych aspektów ochrony danych osobowych; zadań moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki.

W ramach edukacji czytelniczej prowadziła lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki dla dzieci i młodzieży, a dla uczniów trzecich klas gimnazjum zorganizowała warsztaty w ramach projektu „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera”, związane z wyborem zawodu i prowadzone przez specjalistę. Szkoleniem objęła tez grupę 12 bezrobotnych kobiet, które uczyły się efektywnego poruszania po lokalnym rynku pracy.

Publikacje

Wszystkie informacje dotyczące biblioteki i jej działań umieszcza na założonej przez siebie stronie internetowej, którą sama prowadzi i uzupełnia. Jest autorką wielu artykułów nt. GBP w Poświętnem w „Głosie Bibliotek Województwa Podlaskiego” oraz newsów w lokalnej prasie gminnej, także w „Kurierze Porannym”. Opracowała konspekty lekcji oraz wycieczek bibliotecznych (z których korzystały nauczycielki i bibliotekarze z powiatu białostockiego).

Cechy osobowościowe

Życzliwa, komunikatywna, koleżeńska, ma duże poczucie humoru, które ułatwia łagodzenie sytuacji konfliktowych w środowisku lokalnym. Często realizuje zadania zawodowe w ramach czasu prywatnego. Otwarta na inicjatywy obywatelskie. Służy wiedzą i pomocą osobom potrzebującym. Jest niestrudzonym propagatorem kultury w powiecie białostockim i pasjonatką ochrony dziedzictwa lokalnego. Jej zapał do pracy i aktywność są znane i bywają nagradzane przez wójta gminy oraz instytucje z nią współpracujące. Chętnie współpracuje w ramach SBP.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP