Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

Krystyna Matusiak

St. kustosz w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku
wykształcenie: wyższe, bibliotekarskie
31 lat pracy w bibliotece

Kujawsko-pomorski Bibliotekarz Roku 2013

Obsługa użytkowników

Autorka programu aktywizacji czytelniczej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej we Włocławku (dyskusje o książkach, rozmowy o kulturze i tradycji kujawskiej) i innych autorskich projektów pracy z czytelnikiem. ,np. cykl spotkań „Mała Ojczyzna” ( o ludziach, miejscach i wydarzeniach na Ziemi Kujawskiej), czy „Moje Drzewo Genealogiczne”(projekt edukacyjny dla dorosłych i dzieci).

Prowadzi działalność animacyjną Dyskusyjnego Klubu Książki - najpierw w Filii nr 6 ( ze szczególnym czytelnikiem - osobami starszymi oraz osobami z dysfunkcją wzroku). Obecnie w filii nr 3 tworzy DKK pn. „Podróżnik”

Szkolenia

Udział w projekcie LABiB skierowanym do bibliotek publicznych i naukowych, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, w celu wymiany pomysłów, doświadczeń oraz nawiązywaniu współpracy między różnymi typami bibliotek. K. Matusiak, przyjęta w drodze konkursowej, aktywnie współtworzy portal LABIB (zajmuje 4 miejsce w rywalizacji).

Cechy osobowościowe

Przez cały okres aktywności zawodowej koncentrowała się na pracy z osobami dorosłymi. Towarzyszy jej przekonanie iż biblioteka jest miejscem, które zasadniczo wpływa na rozwój ludzi;. Wybrała rolę przewodnika tej przestrzeni. Wszyscy Ci, którzy potrzebują mogą liczyć na jej wiedzę. Każdy użytkownik biblioteki motywuje ją do twórczej pracy. Kontakty, które nawiązała w ciągu lat pracy pozwoliły na kreatywne działania,. Czerpie ogromną przyjemność z pracy. Potrafi znaleźć sojuszników dla swoich przedsięwzięć. Każde trudne zadanie jakie stawiane jest przed bibliotekarzami, mobilizuje ją jeszcze bardziej do skutecznego działania i poszerzania swoich umiejętności.

Udziela się społecznie - jest członkiem SBP od 31 lat. Przewodnicząca Koła Miejskiego SBP we Włocławku, członek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP