Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

Beata Taraszkiewicz

st. kustosz dypl., dyrektor Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku
wykształcenie: wyższe, doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii
27 lat pracy w bibliotece

Pomorski Bibliotekarz Roku 2013

Zarządzanie biblioteką

B. Taraszkiewicz pełni funkcję dyrektora Biblioteki Uczelnianej od października 2012 r.. W pracy zawodowej dużą wagę przykłada do współpracy z innymi bibliotekami i instytucjami kulturalnymi. W roku 2013 nawiązała współpracę z:

  • Miejską Biblioteką Publiczną w Słupsku, której efektem było przystąpienie Biblioteki Uczelnianej do Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej;
  • Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych, w celu wspólnej organizacji imprez związanych z XI Bałtyckim Festiwalem Nauki;
  • Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką, przy organizacji konferencji naukowej poświęconej ekologii informacji.

Szkolenia

B. Taraszkiewicz chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem organizując różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego:

  • Jest wykładowcą i kierownikiem Podyplomowych Studiów "Edukacja Biblioteczna z Technologią Informacyjną" w Akademii Pomorskiej w Słupsku. W 2013 roku prowadziła zajęcia z przedmiotów: 1) Informacja naukowa, 2) Zautomatyzowane systemy biblioteczno-informacyjne, 3) Wstęp do bibliologii, 4) Seminarium dyplomowe. Wykłada również na Podyplomowych Studiach „Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo” w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie.
  • Była główną organizatorką II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ekologia informacji w regionalnym środowisku edukacyjnym”, która odbyła się 21 września 2013 r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku. W konferencji wzięło udział 120 bibliotekarzy, pracowników informacji naukowej oraz nauczycieli z całej Polski (w 2014 r. odbędzie się trzecia edycja konferencji).
  • Systematycznie organizuje szkolenia dla pracowników biblioteki podnoszące jakość świadczonych usług, m.in. z przedstawicielami i wydawcami oferującymi naukowe bazy danych oraz zachęca bibliotekarzy do aktywnego udziału w kursach i konferencjach zarówno regionalnych jak i krajowych.
  • Dba o potrzeby środowiska lokalnego zapraszając na spotkania i lekcje biblioteczne różne grupy użytkowników: nauczycieli i uczniów ze szkół podstawowych i średnich oraz grupy przedszkolne (m.in. Społecznego Gimnazjum w Słupsku, SP nr 1 w Słupsku, SP nr 4 w Słupsku).

Publikacje

Na jej dorobek składa się ponad 40 publikacji, ( głównie artykuły w czasopismach fachowych i materiałach konferencyjnych ) w tym redakcja 3 książek, m .in.: Książk@ elektroniczna, przyszłość czy przeszłość, red. nauk. Beata Taraszkiewicz ,Słupsk, 2011 .W 2013 r. opublikowała:

  • Ukryty internet – nieznane narzędzie pracy bibliotekarza [W:] Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek, pod red. Mai Wojciechowskiej, Gdańsk 2013
  • Cyberprzemoc – wirtualne ciosy, prawdziwe rany! [W:] Ekologia informacji w regionalnym środowisku edukacyjnym, pod red. Beaty Taraszkiewicz, Słupsk 2013

Cechy osobowościowe

B. Taraszkiewicz jest osobą, która dzięki pracowitości, kreatywności i profesjonalizmowi osiąga wyznaczone cele w działalności zawodowej. Serdeczność, koleżeńskość ale też stanowczość oraz konsekwencja zjednują jej sympatię współpracowników i budują dobrą atmosferę pracy w zespole. Komunikatywność, łatwość nawiązywania nowych kontaktów i poczucie humoru wpływają na dobre postrzeganie kierowanej przez Nią biblioteki w środowisku lokalnym.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP