Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Beata Jasiak

St. kustosz dypl. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
18 lat pracy w bibliotece

Dolnośląski Bibliotekarz Roku 2013

Modernizacja bibliotek i procesów bibliotecznych

Umiejętności organizacyjne, zdyscyplinowanie i perfekcjonizm, to cechy dzięki którym w 2009 r., Dyrekcja DBP powierzyła Beacie Jasiak, instruktorowi w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym i Badań Czytelniczych, funkcję koordynatora regionalnego dwóch ogólnopolskich projektów (Program Rozwoju Bibliotek, Biblioteka+), skierowanych do dolnośląskich bibliotek. To pozwoliło B. Jasiak mieć zasadniczy wpływ na przeprowadzanie korzystnych zmian jakie dokonały się i jakie wciąż się dokonują w dolnośląskich bibliotekach oraz bibliotekarzach tego regionu. Dzięki zaangażowaniu B. Jasiak i efektywności Jej działań, w PRB uczestniczy aż 65 % uprawnionych bibliotek dolnośląskich (średnia krajowa 56), co daje ogólną liczbę 336 bibliotek uczestniczących (wraz z filiami). Wiele z nich wzbogaciło się o nowoczesny sprzęt komputerowy (225 komputerów z oprogramowaniem), urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, drukarki, aparaty fotograficzne itp.

Promocja biblioteki

Kwalifikacje B. Jasiak, umiejętność współpracy z bibliotekarzami w regionie oraz takt sprawiają, że godnie reprezentuje, a tym samym efektywnie promuje bibliotekę wojewódzką.

Szkolenia

B. Jasiak docenia rolę szkoleń oraz wymiany doświadczeń w kształtowaniu nowoczesnego bibliotekarstwa. Co roku organizuje konferencje, konkursy i spotkania adresowane do bibliotek publicznych i ich lokalnych partnerów. Działania te służą promocji idei współpracy między nimi. Rokrocznie w konferencjach uczestniczy ponad 80 osób reprezentujących środowisko pracowników kultury, edukacji, władz samorządowych oraz działaczy lokalnych. W 2013 roku B. Jasiak po raz kolejny sprawdziła się przygotowując i prowadząc projekt „Warsztaty aktywnego bibliotekarza” skierowany do licznej grupy bibliotekarzy publicznych województwa dolnośląskiego. Efektem podjętych działań była organizacja 10 różnorodnych szkoleń z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego oraz przeszkolenie 154 pracowników merytorycznych bibliotek wszystkich szczebli.

Jej zaangażowanie zawodowe, wsparcie oraz umiejętność współpracy z ludźmi sprawiają, że bibliotekarze z Dolnego Śląska stanowią jedną z najliczniejszych i najbardziej aktywnych grup zawodowych w kraju.

Publikacje

Na stronie internetowej dolnośląskiej biblioteki, B. Jasiak publikuje artykuły dokumentujące działania w ramach prowadzonych projektów. Pełniła też funkcję redaktora miesięcznego Biuletynu Elektronicznego Programu Rozwoju Bibliotek.

Cechy osobowościowe

B. Jasiak jest bardzo rzetelnym pracownikiem, wyrastającym ponad przeciętność. W pracy niezwykle samodzielna, ale też świetnie odnajdująca się w działaniach zespołowych. Rzeczniczka bibliotek publicznych i bibliotekarzy Dolnego Śląska. Jej postawa, dorobek zawodowy, a także umiejętność dzielenia się własnym doświadczeniem z innymi powodują, że darzona jest szacunkiem i autorytetem zarówno w środowisku bibliotekarzy dolnośląskich jak i ogólnopolskich. W roku 2013 została wyróżniona i uzyskała tytuł starszego kustosza dyplomowanego.

Chętnie włącza się także do prac wykraczających poza działalność wynikającą z jej obowiązków słuzbowych. Pełniła funkcję przewodniczącej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przewodniczącej Związku Zawodowego DBP we Wrocławiu, a obecnie, od wielu lat jest kasjerem w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej DBP.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP