Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Bożena Janda

St. kustosz, kierownik Działu Komputeryzacji Procesów Bibliotecznych w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
27 lat pracy w bibliotece

Podkarpacki Bibliotekarz Roku 2013

Zarządzanie biblioteką

B. Janda była głównym pomysłodawcą i osobą odpowiedzialną za realizację projektów związanych z informatyzacją biblioteki oraz digitalizacją jej zbiorów. W latach 2005-2011 B. Janda przygotowała 7 projektów związanych z komputeryzacją biblioteki. W 2013 r. kierowała ważnym projektem „E-usługi w nowoczesnej bibliotece” ( o wartości ok. 4.500.000 zł ), w którym zaplanowano wiele nowoczesnych rozwiązań związanych z usprawnieniem obsługi czytelników i wprowadzeniem dla nich zdalnych usług oraz ochroną zbiorów. W ramach tego projektu realizowane są autorskie pomysły B. Jandy, do których należą: portal e-czasopisma (pełnotekstowa prezentacja ponad 50. tytułów czasopism wydawanych na Podkarpaciu), nagranie audiobooków w oparciu o teksty 20. autorów z regionu, wdrożenie multiwyszukiwarki oraz digitalizacja i udostępnienie nagrań dźwiękowych zapisanych na płytach winylowych i kasetach przechowywanych w bibliotece. Projekt kierowany przez B. Jandę pozwolił utworzyć nowe stanowiska pracy w WiMBP w Rzeszowie.

Ponadto B. Janda jest inicjatorem współpracy placówek kultury, edukacji i nauki z województwa podkarpackiego w zakresie digitalizacji zbiorów bibliotecznych. 

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych

W 2013 r., dzięki przygotowanym przez B. Jandę projektom zakupiono dla wszystkich placówek bibliotecznych WiMBP w Rzeszowie nowy sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie.

Projekt „E-usługi w nowoczesnej bibliotece” pozwolił natomiast zmodernizować Wypożyczalnię Główną. W 2013 r. wdrożono tam system RFID służący usprawnieniu obsługi czytelników, i lepszej ochronie księgozbioru, uruchomiono samoobsługowe stanowisko wypożyczeń - self check, wrzutnię mechaniczną do samodzielnego zwrotu egzemplarzy, stanowisko do kodowania etykiet, bramki kontrolne z licznikiem odwiedzin. Księgozbiór Wypożyczalni otrzymał identyfikacyjne etykiety RFID, zaś czytelnikom Wypożyczalni wydano zbliżeniowe karty do sprawdzania stanu ich kont.

Z inicjatywy B. Jandy wybrane placówki WiMBP w Rzeszowie otrzymały zestawy multimedialne do prowadzenia spotkań i wykładów. W większych placówkach zmodernizowano sieci informatyczne oraz wprowadzono urządzenia WiFi, aby czytelnicy mogli korzystać z Internetu przy pomocy własnych laptopów i innych urządzeń przenośnych.

Ponadto w 2013 r. , dzięki projektowi „Katalog biblioteczny w sieci” przygotowanemu przez B. Jandę i dofinansowanemu z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” zakupiono i zainstalowano we wszystkich 17. filiach miejskich WiMBP w Rzeszowie zestawy komputerowe dla czytelników oraz jednostki służące bibliotekarzom do tworzenia katalogów elektronicznych.

Obsługa użytkowników

Projekty realizowane przez B. Jandę w 2013 r. miały bezpośredni wpływ na rozwój i jakość usług bibliotecznych oraz informacyjnych. Oprócz urządzeń usprawniających obsługę czytelników w Wypożyczalni Głównej użytkownicy biblioteki mogą również korzystać online z różnych usług bibliotecznych takich jak zamawianie zbiorów, czy rezerwowanie i prolongowanie egzemplarzy.

Rozszerzeniu usług informacyjnych służy natomiast digitalizacja zbiorów realizowana przez zespół B. Jandy. Użytkownicy mogą korzystać z bogatych zasobów Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej , które dzięki nawiązanej współpracy, zawierają różnorodne i unikatowe kolekcje z 13. instytucji z regionu (bibliotek, uczelni, muzeów) oraz z Narodowej Biblioteki Naukowej im. Stefanyka we Lwowie.

Szkolenia

W 2013 r., dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych województwa podkarpackiego, B. Janda zorganizowała warsztaty komputerowe na temat wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w bibliotekach ( pozyskując na ten cel pozabudżetowe środki - ponad 16.000 zł.). Współpracowała także przy organizacji szkoleń dotyczących systemu MAK+ oraz warsztatów z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla uczestników III rundy Programu Rozwoju Bibliotek.

Publikacje

W 2013 r. B. Janda wielokrotnie zamieszczała na stronie internetowej WiMBP w Rzeszowie i w portalu Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej informacje o nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych wprowadzanych w bibliotece. Jej publikacje ukazywały się też w „Bibliotekarzu” i „Podkarpackich Studiach Bibliotecznych” i dotyczyły szeroko rozumianej problematyki cyfryzacji zbiorów.

Cechy osobowościowe

Kreatywna, zaangażowana w pracę, dobrze zorganizowana, lubi nowe wyzwania, podejmuje się trudnych zadań i potrafi im sprostać. Otwarta na nowe technologie i chętnie je wprowadza do biblioteki. Pracowita i sumienna. Docenia zaangażowanie, kreatywność i pomysły u innych, szczególnie u osób młodych. Jest dobrym organizatorem. Dba o dobre postrzeganie biblioteki w środowisku.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP