Polecamy
47,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Małgorzata Antoniak

St. kustosz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie
wykształcenie: wyższe prawnicze, teraz podyplomowe studia bibliotekoznawcze
35 lat pracy w bibliotece

Lubelski Bibliotekarz Roku 2013

Zarządzanie biblioteką

M. Antoniak kładzie nacisk na aktywną współpracę biblioteki z lokalnymi i regionalnymi instytucjami oraz organizacjami. I tak:

  • przy MBP w Krasnymstawie działa filia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  • MBP wspólnie z Krasnostawskim Domem Kultury MBP organizuje imprezy, konkursy i inne wydarzenia artystyczne
  • od kilku lat trwa współpraca ze Stowarzyszeniem Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej przy organizacji powiatowego konkursu historycznego pt. „Ocalmy naszą przeszłość”. Od 2013 r. M. Antoniak pełni funkcję wiceprezesa PZK,
  • kontynuowana jest wieloletnia współpraca ze Stowarzyszeniem Twórców Kultury „PALETA” w zakresie promocji lokalnych twórców i regionalistów (M. Antoniak jest członkiem stowarzyszenia),
  • od 2013 r. w siedzibie MBP spotykają się członkowie Krasnostawskiego Klubu Szachowego,
  • MBP współpracuje też z biblioteką Aresztu Śledczego w Krasnymstawie.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych

Dzięki operatywności M. Antoniak, która potrafi pozyskać środki pozabudżetowe na ten cel, pomieszczenia MBP w Krasnymstawie są systematycznie modernizowane. Od 2013 r. wdrażany jest program biblioteczny MAK+. Wcześniej biblioteka korzystała z MAK 4.3 i jako jedna z pierwszych bibliotek województwa lubelskiego skatalogowała całość zbiorów oraz wprowadziła wypożyczanie elektroniczne, Ponadto, w Bibliotece udostępnione jest bezpłatne łącze Wi-fi.

Obsługa użytkowników

Od 2009 r., tj. od początku istnienia w Krasnymstawie filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku., M. Antoniak pełni funkcję jej kierownika, a biblioteka jest koordynatorem wszystkich działań. W MBP odbywają się zajęcia komputerowe, mają miejsce comiesięczne wykłady, lektoraty języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Słuchacze uniwersytetu uczestniczą w spotkaniach literackich, wystawach i innych wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę.. MBP bierze udział także w programach „Akademia Orange dla bibliotek” oraz „Angielski123 w bibliotece”. Poza tym M. Antoniak bardzo często jest inicjatorem różnorodnych imprez kulturalnych.. Aktywnie wspiera także projekty ogólnopolskie i lokalne skierowane do dzieci i młodzieży oraz osób starszych.

Szkolenia

W 2013 r. , w związku z wdrażaniem w bibliotece programu MAK+ M. Antoniak zorganizowała szkolenia dla wszystkich pracowników. Dba tez o ich doskonalenie zawodowe poprzez oddelegowanie na różnego rodzaju szkolenia, organizowane przez inne instytucje.

Publikacje

W 2013 r., z inicjatywy M. Antoniak wydana została jednodniówka przygotowana z okazji 65-lecia M Publicznej w Krasnymstawie. M. Antoniak była redaktorem publikacji. Opublikowała też w czasopiśmie „Dostrzegacz Biblioteczny” ( nr 3/2013, WBP w Lublinie, w cyklu „Bibliotekarze z pasją”) artykuł pt. „Małgorzata Antoniak – malarka i …”

Cechy osobowościowe

Pani Małgorzata Antoniak jest osobą niezwykle kompetentną i kreatywną. Potrafi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zaraża pracowników dobrymi pomysłami. Dzięki swej operatywności potrafi pozyskiwać środki zewnętrzne na rozwój i podniesienie standardów pracy Biblioteki. Dba o dobro pracowników i jest wzorem dobrych relacji pomiędzy kadrą kierowniczą a zespołem. Od wielu lat owocnie współpracuje z wieloma samorządowymi instytucjami kultury i edukacji oraz z organizacjami pozarządowymi. W działaniach tych nie ogranicza się do kontaktów lokalnych, ale sięga do szeroko rozumianego regionu. Udziela się społecznie, należy i działa m.in. w organizacjach pozarządowych. Cieszy się uznaniem samorządu oraz sympatią czytelników. Kierowana przez nią placówka jest jedną z najlepiej rozwijających się instytucji kultury w regionie.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP