Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

O zarobkach pracowników instytucji kultury będzie decydował dyrektor a nie minister

Data dodania: 09.05.2014

O zarobkach pracowników instytucji kultury będzie decydował dyrektor a nie minister

7 maja odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (tzw. III ustawy deregulacyjnej). Projekt (druk nr 2331) został skierowany do prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji.

Pojawi się definicja pracownika artystycznego oraz zmiany w ustalaniu wynagrodzeń pracowników instytucji kultury a w przypadku muzealników nastąpi określenie zadań, których wykonywanie spowoduje zaliczenie pracownika muzeum do tej grupy zawodowej.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP