Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Udostępnianie piśmiennictwa

Data dodania: 15.05.2014

Udostępnianie piśmiennictwa

„Udostępnianie piśmiennictwa” to nowy program Instytutu Książki realizowany w 2014 roku w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020”.

Jakie są cele programu?

Celem programu „Udostępnianie piśmiennictwa” jest nieodpłatne udostępnienie ważnych dzieł polskiego i światowego piśmiennictwa w możliwie najszerszym zakresie w celu upowszechniania czytelnictwa w Polsce.

W jaki sposób dzieła będą udostępniane?

Instytut Książki dokona zakupu majątkowych praw autorskich do wybranych dzieł lub zawrze umowy licencyjne z właścicielami praw autorskich. Dzieła objęte programem będą udostępniane nieodpłatnie w Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA (http://www.polona.pl/) na podstawie otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska bądź na podstawie innych licencji umożliwiających jak najszersze korzystanie z dzieła. Szczegółowy opis sposobu udostępniania dzieł zawiera regulamin programu.

Więcej.

Źródło: IK


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP