Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

Gala Małopolski Bibliotekarz Roku 2013

Data dodania: 19.05.2014

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 9 maja 2014 r. odbyła się gala finałowa IV edycji Konkursu "Bibliotekarz Roku 2013 Województwa Małopolskiego", podczas której wręczono Marii Sosin, dyrektorce Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, Medal "Małopolski Bibliotekarz Roku 2013".

Organizatorami gali finałowej byli Okręg Małopolski SBP oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Patronat Honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa. Spotkanie poprowadzili: Dorota Rzepka - przewodnicząca Małopolskiego ZO SBP i Jerzy Woźniakiewicz – dyrektor WBP w Krakowie. Wśród przybyłych gości była reprezentująca Urząd Marszałkowski Monika Wiejaczka , Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, władze samorządowe Starego Sącza z burmistrzem Jackiem Lelkiem, z-cą burmistrza Kazimierzem Gizickim i przewodniczącą Rady Miasta Ewą Zielińską, członkowie Kapituły, Członkowie Honorowi SBP – dr Alina Misiowa i dr Józef Zając , Zarząd Okręgu Małopolskiego SBP, przewodniczący struktur terenowych SBP, dyrektorzy bibliotek i wielu znakomitych gości.

Podczas spotkania zaprezentowano sylwetki i pracę laureatki Marii Sosin i osób nominowanych: Mirosławy Bogacz – nauczyciela bibliotekarza w XI LO w Krakowie, Marii Gałązka – kierownika Filii w Brzeźnicy GBP w Łapczycy, Małgorzaty Kucek – kierownika Filii Nr 10 ŚBP w Krakowie, Bernadetty Machety - instruktora w PiMBP w Bochni i Agnieszki Winiarskiej – kierownika Filii Nr 19 ŚBP w Krakowie.

Po prezentacji dokonań nominowanych bibliotekarzy nastąpiło uroczyste wręczenie Medalu "Małopolski Bibliotekarz Roku 2013" Marii Sosin i dyplomów wszystkim nominowanym. Monika Wiejaczka wręczyła Laureatce list gratulacyjny od Marszałka. Do organizatorów i dyrektorów bibliotek, w których pracują zgłoszone do konkursu bibliotekarki również skierowano listy gratulacyjne. Na zakończenie uroczystości odbył się "Literacki Koncert Życzeń" – krótkie fragmenty prozy lub wiersze wskazane przez osoby nominowane odczytali uczniowie I LO w Krakowie Justyna Borowy i Piotr Pryk, oraz program artystyczny w wykonaniu uczennic tegoż Liceum Dagmary Strączek i Agnieszki Potera. Uczniów przygotowała Anna Kulińska nauczyciel- bibliotekarz w I LO im. Nowodworskiego w Krakowie, laureatka Medalu z 2012 roku.

Laureatce i wszystkim nominowanym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pięknej pracy bibliotekarskiej.

Relacja - prezentacja w powerpoint.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP