Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Biblioteki walczą o zrównoważenie zapisów prawa autorskiego

Data dodania: 21.05.2014

Biblioteki walczą o zrównoważenie zapisów prawa autorskiego

Urzeczywistnij ideę innowacyjności UNII: biblioteki, archiwa i instytucje badawcze chcą zrównoważyć zapisy prawa autorskiego. Ponad 60 bibliotek, archiwów i instytucji badawczych z krajów Unii Europejskiej oraz świata reprezentujących ponad 650000 pracowników informacji wspólnie wystąpiło z listem do Unii Europejskiej, by odniosła się konstruktywnie do debaty odbywającej się w ramach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) a dotyczącej wyjątków prawno-autorskich dla bibliotek i archiwów.

List jest dostępny na stronach IFLA.

Sygnatariusze listu wzywają Unię Europejską i jej państwa członkowskie do zapewnienia, że dyskusja nad międzynarodowym instrumentem dotyczącym wyjątków prawno-autorskich dla bibliotek i archiwów będzie kontynuowana i będzie odzwierciedlona w zaleceniach Komisji Stałej Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych WIPO, wzywają też Unię Europejską, by zaangażowała się konstruktywnie w te debaty. Na ostatnim posiedzeniu SCCR przedstawiciele Unii Europejskiej próbowali cofnąć wcześniejsze konkluzje uzgodnione przez wszystkie kraje świata należące do WIPO.

Źródło: Nowy EBIB


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP