Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Faktura pro forma w świetle definicji faktury

Data dodania: 21.05.2014

Faktura pro forma w świetle definicji faktury

Z fakturami w ustawie o VAT mamy do czynienia od początku obowiązywania przepisów w tym zakresie. Pojęcie faktury wprost zdefiniowano jednak dopiero od 1 stycznia 2014 r. Na tym tle mogą pojawić się pewne problemy interpretacyjne czy dany dokument jest fakturą, czy też nie. Jak w tej sytuacji należy traktować fakturę pro forma?

Zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 2 pkt 31 ustawy o VAT, fakturą jest dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Ustawodawca zdefiniował także, co należy rozumieć pod pojęciem „faktury elektronicznej”. Jest to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.

Czytaj więcej.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP