Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Dzień Bibliotekarza na Dolnym Śląsku - relacja

Data dodania: 21.05.2014

Dzień Bibliotekarza na Dolnym Śląsku - relacja

Zgodnie z tradycją rolę gospodarza Dolnośląskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek - flagowej dorocznej imprezy lokalnego oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej - przyjmuje na siebie każdego roku wybrana biblioteka z terenu naszego województwa. W tym roku rola ta przypadła Oleśnickiej Bibliotece Publicznej im. Mikołaja Reja. Jej piękne wnętrza nawiedziło w tym roku ponad 180 bibliotekarzy z małych i dużych bibliotek z naszego regionu.

Wielu po to, żeby odebrać nagrody i wyróżnienia za szczególne osiągnięcia. Zaproszono znakomitych gości, wśród których znaleźli się, m.in. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Gauden, Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz, członek Zarządu Głównego SBP Sylwia Błaszczyk, przedstawiciele władz samorządowych i instytucji kultury.

„To nasza Oleśnica, miasto, które zachwyca...”

Wszystko zaczęło się dość nietypowo, bo od występu chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zwykle część artystyczna zamyka tego rodzaju uroczystości. Tu zastosowano artystyczną klamrę – chór rozpoczynał, kończyli zaś graficy, podczas wernisażu wystawy ekslibrisów i małych form graficznych. Słówko o tym chórze. Chyba zaskoczył wszystkich harmonijnością i łagodnością brzmienia, dość nietypową jak na chór seniorów, a także bardzo dobrze dobranym repertuarem – lżejszym, choć nie pozbawionym akcentów wynikających z lokalnego patriotyzmu, jak w pieśni, którą zacytowaliśmy w śródtytule...

Dziękuję za to, że wykorzystaliście Państwo szansę na zmiany...”

To dobrze, że przy okazji święta praca bibliotekarzy, na co dzień jednak nie tak spektakularna jak inne, choć niezbędna, bywa doceniana i nagradzana. Moment wręczenia odznaczeń państwowych i nagród minister Zdrojewski poprzedził krótkim wystąpieniem, którego fragment warto przytoczyć:

Chcę podziękować za to, że dzięki bardzo wielu realizowanym przez Państwa inicjatywom biblioteki dnia dzisiejszego są kompletnie innymi niż były dziesięć czy nawet pięć lat temu. Z dwóch powodów; po pierwsze dlatego, że wzięliście Państwo sobie bardzo do serca wszystko, co staramy się stworzyć w Instytucie Książki i w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po prostu wykorzystaliście Państwo szansę na to, żeby biblioteki się zmieniły. Na przykład dzięki podłączeniu bezpłatnie nawet niewielkich bibliotek do szerokiego pasma internetowego. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie szybkie i chętne przyjmowanie zmian przez same biblioteki, gdyby nie zdolność szybkiego podejmowania decyzji. Rządowy program „Biblioteka+” natrafił na największą życzliwość właśnie na Dolnym Śląsku, w związku z tym od czasu do czasu przyjeżdżam tu otwierać nowe biblioteki. Stało się tak również dzisiaj – otwieraliśmy nową bibliotekę w Wołowie. I jeszcze jedno: na początku roku ogłoszony został Narodowy Program Czytelnictwa, w którym najważniejszą rolę do spełnienia mają biblioteki. Bardzo chciałbym, aby tę rolę wypełniała rodzina i szkoła, ale jednak w zakresie czytelnictwa biblioteki wypełniają lukę najdoskonalej.

Zamknąwszy wystąpienie życzeniami, minister Zdrojewski udekorował Brązowym Krzyżem Zasługi Danutę Brylowską z Oleśnickiej Biblioteki Publicznej, Mirosławę Gorczyńską, kierowniczkę Filii nr 34 MBP we Wrocławiu oraz Urszulę Tobolską z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.

Potem wręczył odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Justynie Kaczorowskiej z BP Gminy Dzierżoniów z s. w Mościsku oraz Joannie Krasowskiej, dyrektorowi MiGBP w Wołowie, Iwonie Mokrzanowskiej z MBP w Polanicy-Zdroju, dwom bibliotekarkom z Boguszowa-Gorc – dyrektor Elżbiecie Gajewskiej i jej zastępcy Małgorzacie Sycz, dyrektorowi PiMBP w Kłodzku Krzysztofowi Mące i jego zastępcy Klaudii Lutosławskiej-Nowak, Joannie Zyździe-Kusiakiewicz, dyrektorce BPMiG w Radkowie, Annie Koszulik-Czajkowskiej, dyrektorce BP w Środzie Śląskiej, Janowi Gładyszowi, dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie, Ewie Pietraszek, instruktorce z MBP we Wrocławiu, Robertowi Dumie dyrektorowi BPMiG w Bystrzycy Kłodzkiej i Katarzynie Regulskiej z tejże biblioteki oraz Annie Zasadzie, dyrektorce Oleśnickiej biblioteki Publicznej im. M. Reja.

Statuetki dla burmistrzów

Dobrze, kiedy biblioteki mają sojuszników wśród działaczy samorządowych, zwłaszcza lokalnych władz. Nie trzeba tłumaczyć dlaczego... Te sojusze owocują często znakomitymi rozwiązaniami nie tylko, jak to się urzędowo określa, „infrastrukturalnymi”, ale także programowymi. Niektóre samorządy i niektórzy burmistrzowie rozwijają te relacje między gminą czy miastem a biblioteką w sposób wyjątkowy. I za to otrzymali wyróżnienia w postaci specjalnie zaprojektowanych statuetek „Program KULTURA+ 2011-2015. Biblioteka+”.

Warto podkreślić, że właśnie w Oleśnicy wręczono je po raz pierwszy. Nagrodzono w ten sposób burmistrzów: Dzierżoniowa, Wołowa, Głogówka, Polanicy-Zdroju, Boguszowa-Gorc, Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej, Radkowa, Środy Śląskiej, Bielawy i Oleśnicy oraz wójta gminy Dzierżoniów.

Nagrody od samorządowców

Wszystkie szczeble samorządowych władz były podczas uroczystości reprezentowane i uczciły wyjątkowych bibliotekarzy własnymi nagrodami.

Nagrodami Marszałka Województwa Dolnośląskiego uhonorowano dyrektorkę BPMiG w Szczytnej Annę Nowak oraz Wioletę Matuszewską, instruktorkę z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

Swoją nagrodę przyznał również starosta oleśnicki Zbigniew Potyrała – otrzymała ją Grażyna Sobczyk z MBP w Sycowie. Burmistrz Oleśnicy wręczył ufundowaną przez miasto nagrodę Katarzynie Jurzyk, nauczycielce-bibliotekarce z Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy.

Medale i odznaki od SBP

Reprezentująca na uroczystości Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Sylwia Błaszczyk wręczyła Honorową odznakę SBP Teresie Niwińskiej, emerytowanej bibliotekarce z MBP w Chojnowie, a medale „W Dowód Uznania” – Jadwidze Horanin, dyrektor M-PBP w Dzierżoniowie, Bogusławie Kosteckiej z MBP w Zgorzelcu, a także nie-bibliotekarzom, którzy jednak znakomicie i owocnie współpracują z bibliotekami: Krzysztofowi Dziedzicowi, redaktorowi naczelnemu „Panoramy Oleśnickiej” i Leszkowi Mulce, przewodniczącemu Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Wschodnich w Oleśnicy.

Dolnośląski Bibliotekarz Roku - Beata Jasiak

Po wyborze Beaty Jasiak, instruktorki w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej na publikowaliśmy ciekawą rozmowę z nią różnych aspektach jej pracy z bibliotekami w terenie (patrz >> TUTAJ). Przyznanie tego tytułu zostało ogłoszone oficjalnie podczas uroczystości w Oleśnicy. Jeszcze raz gratulujemy Koleżance. A z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że nominowane do tego wyróżnienia były również: Grażyna Naporowska-Rodak z BP w Lądku-Zdroju, Anna Podbielska z MBP w Świdnicy, Ewa Bochynek z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu i Agata Czajor z GBP w Czarnym Borze.

Nagrody dyrektorów

Swoje nagrody wręczyli również dyrektorzy dwóch bibliotek; Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej i Oleśnickiej Biblioteki Publicznej. Dyrektor Andrzej Tyws wyróżnił Jana Kordasa, Magdalenę Nawrocką i Izabelę Drapałę, a dyrektor Zasada – Małgorzatę Godyń i Rafała Wojtczaka.

Miasto wież i róż

Uczestnicy mieli już ręce zmęczone biciem braw, a fotografowie nogi od biegania w kółko pod podium, na którym wręczano nagrody. Z jakąś ulgą zapewne zaczęli oglądać dwa krótkie filmy ukazujące Oleśnicę – „miasto wież i róż” i oleśnicką bibliotekę.
Sposób, w jaki zostały zmontowane jest trochę znakiem czasu, ale też trzeba przyznać, że taka poetyka wydaje się idealna do pokazania przy takiej okazji. Oba filmiki składają się bowiem ze sprawnie zmontowanych krótkich ujęć, ukazujących wybrane przez autorów atrakcyjne motywy, a w tle słychać wyłącznie muzykę – nie ma żadnego komentarza z offu ani napisów. To znak czasu, bo kultura obrazkowa powoli nas zdominowuje...

Nowe twarze bibliotek

Dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej przedstawił interesująca prezentację multimedialną „Nowe twarze bibliotek”. Na wybranych przykładach pokazał, że współpraca niektórych samorządów i bibliotek owocuje nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie lokalizacji czy projektowania wnętrz bibliotecznych. Pokazał także ciekawe przykłady nowoczesnej adaptacji dla potrzeb biblioteki wnętrz budowli zabytkowych.

Wernisaż

Klamrą zamykająca część oficjalną (nieoficjalne było zwiedzanie wnętrz bibliotecznych, catering, rozmowy kuluarowe) był wernisaż wystawy ekslibrisów, rysunków i małych form graficznych. Niewątpliwą gwiazdą wernisażu był znakomity czeski grafik, znany twórca ekslibrisów Pavel Hlavaty.

nad. Jacek Czarnik


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP