Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

MAiC publikuje założenia ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej

Data dodania: 27.05.2014

MAiC publikuje założenia ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany „Projekt założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego”. Jak wskazuje sama nazwa ustawy, po trzech latach obowiązywania znowelizowanej ustawy o dostępie do informacji publicznej, wdrażającej reguły ponownego wykorzystania, MAiC zdecydował się wydzielić te reguły do osobnej ustawy.

Toczące się prace legislacyjne mają przede wszystkim na celu implementację dyrektywy europejskiej 2013/37/UE (dotyczącej ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i będącej nowelizacją dyrektywy 2003/98/WE).

Jednocześnie reguły udostępniania zasobów przez instytucje kultury są zależne od stosowanych przez nie zasad własności intelektualnej - widzimy tu styk z prowadzonymi przez nas pracami dotyczącymi reformy prawa autorskiego na rzecz bibliotek

Źródło: Centrum Cyfrowe


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP