Polecamy
Tomasz Kędziora 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów... więcej >

Wieluńska książnica w Projekcie „Se-ma-for on Tour”

Autor: Biblioteka: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu Województwo: łódzkie
Data dodania: 27.05.2014

22 maja 2014 r. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu odbyły się warsztaty dla gimnazjalistów dotyczące tworzenia animacji poklatkowej, które prowadzili przedstawiciele Se-ma-fora.

Wspólnie z Fundacją Filmową Se-ma-for, Biblioteka zaprasza na wakacyjną edycję Projektu Se-ma-for Film Festiwal on Tour, która odbędzie się 7 sierpnia w wieluńskiej książnicy. Do uczestnictwa w przedsięwzięciu zapraszamy całe rodziny, reprezentantów różnych pokoleń.

Projekt skupia się wokół jednego tematu, którego motywem przewodnim jest hasło „Mój dom. Moje miasto. Moje miejsce. Nasza historia”. Wszelkie działania w ramach projektu skupiają się wokół problemu lokalnej tożsamości kulturowej, poznania lokalnej historii i dziedzictwa.
Uczestnicy przedsięwzięcia mają możliwość zapoznania się z dorobkiem polskiej animacji.

Wakacyjne spotkanie w Bibliotece będzie składało się z dwóch części:
1. Projekcji filmowej przeznaczonej dla całych rodzin, prezentującej przede wszystkim filmy animowane, których tematyka oscyluje wokół problemów małych lokalnych społeczności;
2. Części edukacyjnej, na którą składają się warsztaty filmowe w ramach których uczestnicy poprzez kreatywne i twórcze działania będą zgłębiać dziedzictwo Wielunia, jak i poszukiwać dróg rozwoju. 4 godzinne warsztaty „Historia przyszłości” skierowane do rodzin (grupa do 30 osób) w różnym wieku będą miały na celu budowanie tożsamości kulturowej społeczności Wielunia. Grupa uczestników pod okiem animatora kultury stworzy kilkudziesięciosekundowy film animowany, którego celem będzie przedstawienie wizji Wielunia za 50 lat.
W pierwszej części przedsięwzięcia uczestnicy będą rozmawiali na temat historii Wielunia, jego atrakcji turystycznych i walorów krajoznawczych. Wysłuchają także krótkiej prezentacji na temat naszego miasta oraz obejrzą film wyjściowy prezentujący konkretny obiekt, miejsce, atrakcję turystyczną związaną z naszym miastem. Uczestnicy zastanowią się jak powinien wyglądać Wieluń za 50-lat, co chcieliby zmienić by się rozwijał. Każdy z uczestników otrzyma klatkę z oglądanym filmem w postaci wydruku zdjęciowego. Uczestnicy w oparciu o prezentowany materiał stworzą wspólny scenariusz filmu.
Film po zakończeniu zdjęć zostanie profesjonalnie zmontowany i zaprezentowany na uroczystym pokazie filmów w dniu 06.11.2014 r. w MiGBP w Wieluniu.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP