Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Program Biblioteki Publiczne 2020 – granty na projekty rzecznicze na rzecz bibliotek

Data dodania: 02.06.2014

Program Biblioteki Publiczne 2020 – granty na projekty rzecznicze na rzecz bibliotek

Rozpoczął się nabór wniosków do międzynarodowego konkursu grantowego na projekty rzecznicze na rzecz bibliotek, będącego elementem programu „Biblioteki Publiczne 2020”. Program realizuje holenderska organizacja Stichting Lezen & Schrijven we współpracy z Fundacją Billa i Melindy Gatesów, prowadzącą ogólnoświatową inicjatywę Global Libraries, której częścią jest Program Rozwoju Bibliotek.

Konkurs grantowy ogłoszony przez Fundację Lezen & Schrijven umożliwia sfinansowanie projektów rzeczniczych, które mogą być realizowane na różnych szczeblach: lokalnym, narodowym lub międzynarodowym. Celem tych projektów powinno być nagłaśnianie działań bibliotek publicznych prowadzonych w wymienionych trzech dziedzinach (edukacja cyfrowa, uczenie się przez całe życie, włączenie społeczne) oraz pokazywanie – w przekonujący sposób - efektów tych działań.

O granty w wysokości do 15 000 euro mogą ubiegać się same biblioteki publiczne, branżowe organizacje bibliotekarskie lub inne instytucje i organizacje wspierające biblioteki publiczne bądź współpracujące z nimi, działające na terenie jednego lub kilku spośród 28 państw Unii Europejskiej. Wsparcie finansowe można uzyskać na nowe projekty lub na już realizowane inicjatywy odpowiadające celom konkursu. Nabór zgłoszeń potrwa do 1 czerwca 2015 roku.

Więcej informacji na stronie PRB.

Źródło: PRB


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP