Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Nowe rekomendacje do komitetu monitorującego FIO

Data dodania: 05.06.2014

Nowe rekomendacje do komitetu monitorującego FIO

Karol Gutsze, Rafał Dymek oraz Mariusz Mituś to nowi przedstawiciele organizacji pozarządowych rekomendowani przez Radę Działalności Pożytku Publicznego do udziału w pracach Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Ostatecznie więc lista rekomendowanych osób pochodzących z otwartego naboru wygląda tak:

  • Karolina Cyran-Juraszek z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
  • Bartłomiej Głuszak ze Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych,
  • Beata Matyjaszczyk ze Związku Harcerstwa Polskiego,
  • Karol Gutsze z Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Rafał Dymek z Polskiej Fundację im. Roberta Schumana
  • Mariusz Mituś z Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu.

Ewa Kulik-Bielińska, Katarzyna Sadło oraz Lidia Kołucka-Żuk zrezygnowały z kandydowania do Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W związku z tą sytuacją Rada musi uzupełnić swoje rekomendacje do tego Komitetu - oinformował Krzysztof Balon, podczas posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się 3 czerwca 2014 r.

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP