Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów najdaw­niejszych do... więcej >

Wojewódzki Dzień Bibliotekarza i Bibliotek na Śląsku

Data dodania: 09.06.2014

Wojewódzki Dzień Bibliotekarza i Bibliotek na Śląsku

Mieliśmy zaszczyt i przyjemność być gospodarzami tegorocznego Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Zaszczyciło nas swoją obecnością 120 bibliotekarzy z całego Śląska.

Goście specjalni: Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, zastępca Przewodniczącego Kapituły Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Województwa Śląskiego pan Marian Jarosz, Przewodnicząca Zarządu Głównego SBP w Warszawie pani Elżbieta Stefańczyk, w-c Starosta Powiatu Wodzisławskiego pan Dariusz Prus, Radna Powiatu Wodzisławskiego, przewodnicząca Komisji Kultury w powiecie oraz Dyrektor RCK w jednej osobie Pani Janina Chlebik – Turek, Radna Miasta Rydułtowy Pani Barbara Baron, Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Rydułtowy pan Damian Moric. Władzę miasta reprezentował w-c Burmistrz Miasta Rydułtowy pan Henryk Hajduk.

Organizatorem była Biblioteka Śląska z prof. zw. dr hab. Janem Malickim - Dyrektorem Biblioteki Śląskiej oraz Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Katowicach Sylwia Błaszczyk.

Gościliśmy zastępców dyrektora Panią Marię Gutowską, Magdalenę Skórę. Główną księgową BŚ - Bogumiłę Kaczorowską oraz instruktorów BŚ: Magdalenę Madejską, Bożenę Szczykałę, Lidię Przybylską, Agnieszkę Grefkowicz, Agnieszkę Kapustkę i Ryszarda Latuska.

Nasze Rydułtowy to górnicze miasto z tradycjami, bogatą historią i twórczą teraźniejszością. Miasto, w którym dorobek pokoleń naszych dziadków i rodziców, wzbogacony pasją i zaangażowaniem współczesnych rydułtowików służy ciągłemu rozwojowi naszego miasta i lepszemu życiu jego mieszkańców. Rydułtowy zrealizowały i ciągle realizują nowe projekty unijne we wszystkich sferach życia od infrastruktury, poprzez oświatę, sport i kulturę. Kwota tych projektów przekroczyła 45 milionów złotych.

Zawsze otwarci na świat dzisiaj korzystający z dóbr, które niesie wspólna Europa. Od ponad 200 lat związani z kopalnią Rydułtowy, to w naszym mieście można zatrzymać się przy dwuramiennym Krzyżu Pokutnym z 1628 roku, jedynym w Polsce i jednym z sześciu w Europie. U nas znajduje się czynny kolejowy tunel o długości 727 m wybudowany w latach pięćdziesiątych XIX wieku, to w Rydułtowach znajduje się najwyższy sztuczny stożek w Polsce i Europie, hołda Szarlota. Historyczne dziedzictwo połączone z nowymi propozycjami takimi jak: fikołkownia Rafa, ROKO, odprężalnia ROSA, Orliki stanowią o atrakcyjności dzisiejszych Rydułtów.

Część oficjalna została zakończona wręczeniem nagród. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową Zasłużony dla kultury Polskiej w 2014 roku otrzymali: Bożena Holesz - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie, Anna Radkowska – Śliż - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wojkowicach, Izabela Maria Ryś - dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych.

W tym roku Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymali: Grażyna Dittrich - starszy kustosz, instruktor w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Gliwicach, Halina Mańka - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach oraz Teresa Musik - dyrektor Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie. Srebrne Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymali: Barbara Laszczyńska - dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy im. Henryka Mikołaja Góreckiego oraz Zofia Machura - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach. Nagrodę im. Józefa Lompy 2014 otrzymała Elżbieta Walczak z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. Bibliotekarzem Roku 2013 województwa śląskiego została Małgorzata Kozioł - z Książnicy Beskidzkiej w Bielsku - Białej.

Medal SBP w Dowód Uznania za zasługi dla bibliotekarstwa odebrały Pani Maria Gutowska - dyrektor Biblioteki Śląskiej, Pani Ewa Pawłowska - kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz Pani Mirela Przybyła - główny specjalista ds. systemów bibliotecznych z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju. Spotkanie uświetnił występ uczniów i pracowników Szkoły Muzycznej w Rydułtowach im. Pawła Świętego a na zakończenie zaprosiliśmy na spacer po ROSIE. Do zobaczenia za rok, a gdzie? To się okaże.

nad. Katarzyna Żurkowska


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP