Polecamy
23,00 PLN 38,00 PLN

Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku od 0 do... więcej >

Wyjścia prywatne za odpracowaniem na podstawie wniosku

Data dodania: 10.06.2014

Wyjścia prywatne za odpracowaniem na podstawie wniosku

Od sierpnia ubiegłego roku obowiązują ustawowe regulacje umożliwiające pracownikowi odpracowanie wyjścia prywatnego bez ryzyka wystąpienia pracy nadliczbowej. Wymagane jest w tym celu złożenie pisemnego wniosku o udzielenie zwolnienia na takie wyjście.

Ograniczeniem w liczbie odpracowywanych godzin wykorzystanych w celu załatwienia spraw osobistych są przy tym odpoczynki dobowe i tygodniowe.

Przed nowelizacją Kodeksu pracy, która weszła w życie z dniem 23 sierpnia 2013 r., odpracowanie wyjścia prywatnego w innym dniu niż miało miejsce zwolnienie od pracy, naruszające normę dobową lub przedłużony wymiar dobowy, było traktowane jak praca nadliczbowa.

Takie stanowisko zaprezentował m.in. Główny Inspektor Pracy w piśmie z dnia 7 grudnia 2010 r., znak: GPP-459-4560-80-1/10/PE/RP. Jako stanowisko organów kontroli było ono istotne dla pracodawców, choć trzeba jednak zasygnalizować, że odmienne zdanie w tej kwestii wyraził Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 19 listopada 2003 r., sygn. akt I PK 476/02).

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP