Polecamy

Ochrona zbiorów na Targach Dziedzictwo

Data dodania: 16.06.2014

Ochrona zbiorów na Targach Dziedzictwo

Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych - to temat przewodni eksperckich paneli organizowanych w ramach Targów Dziedzictwo 2014.

Podczas konferencji omawiane będą kwestie bezpieczeństwa obiektów wypożyczonych na wystawy czasowe, a także ochrony zbiorów i obiektów zabytkowych przed różnymi zagrożeniami. Nie zabraknie również zagadnień związanych z zabezpieczaniem nieruchomych dóbr kultury w resorcie obrony narodowej oraz ochroną i profilaktyką konserwatorską kolekcji i obiektów zabytkowych. Trzy dni będą również okazją do poznania najnowszych rozwiązań konserwatorskich, które zaprezentowane zostaną na stoiskach wystawców.

Targi Dziedzictwo odbędą się w dniach 7 - 9 października br., w Centrum MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innymi kluczowymi instytucjami branżowymi.

Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych to temat złożony, któremu podczas Targów Dziedzictwo poświęcona zostanie szczególna uwaga. Przez trzy dni odbędzie się wiele interesujących spotkań z ekspertami, podczas których poruszone zostaną ważne zagadnienia z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zbiorom. Dla osób trzymających pieczę nad zabytkami i różnego rodzaju dobrami kultury, targowe konferencje będą okazją do poszerzenia wiedzy, a także zapoznania się z praktycznymi wskazówkami przydatnymi w codziennej pracy - mówi Bartosz Sosnowski, prezes MT Polska, organizatora Targów Dziedzictwo.

Bezpieczne zbiory

Pierwszego dnia Targów Dziedzictwo w ramach bloku seminariów „Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych” odbędą się panele poświęcone ochronie i bezpieczeństwu obiektów wypożyczanych. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące facility report, umowy wypożyczenia - czyli czego może żądać wypożyczający, a także procedur oraz roli konserwatora w procesie wypożyczenia zbiorów. Można będzie również dowiedzieć się więcej o mobilnych systemach zabezpieczenia wystawy oraz ubezpieczeniach wystaw czasowych i transportu.

Z kolei drugiego dnia targów sesja poranna poświęcona zostanie tematowi ochrony nieruchomych dóbr kultury w resorcie obrony narodowej. Uczestnikom zaprezentowane zostaną zagadnienia konserwacji i opieki nad wojskowymi nieruchomościami zabytkowymi w Ministerstwie Obrony Narodowej, jak również wizja rozwoju i kierunków działań w tym zakresie. Omówiona zostanie także problematyka ochrony przeciwpożarowej wojskowych obiektów zabytkowych na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową. Popołudniową sesję paneli zdominuje z kolei temat „Ochrona zbiorów i obiektów zabytkowych przed zagrożeniami pożarowymi i innymi – od teorii do praktyki”.

W ramach tego spotkania poruszona zostanie kwestia współpracy właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów zabytkowych oraz muzeów, archiwów i bibliotek ze służbami ratowniczymi w zakresie przygotowania operacyjnego obiektu oraz w trakcie prowadzenia działań ratowniczych, a także ewakuacji osób i zbiorów. Zaprezentowane zostaną również nowoczesne rozwiązania przeciwpożarowe w ochronie składników dziedzictwa kulturowego. Ponadto, uczestnicy będą mieli możliwość posłuchać wykładów ekspertów odnośnie prawnych wymagań przeciwpożarowych i budowlanych w istniejących obiektach zabytkowych oraz kwestii ubezpieczeń dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń.

Poruszone zostaną zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego na wypadek sytuacji kryzysowej i konfliktu zbrojnego w świetle przepisów prawa i w ujęciu praktycznym. Nie zabraknie również informacji o wybranych nowatorskich rozwiązaniach prawnych i organizacyjnych dotyczących ochrony dziedzictwa przed różnego typu zagrożeniami.

Ostatniego dnia Targów Dziedzictwo na spotkaniach merytorycznych zostaną zaprezentowane natomiast najważniejsze zagrożenia występujące w poszczególnych kategoriach zbiorów muzealnych, archiwalnych czy bibliotecznych. Omówione zostaną także sprawy ubezpieczenia obiektów na wypadek zniszczeń występujących podczas przechowywania zbiorów i prac konserwatorskich. Poza tym uczestnicy dowiedzą się o problemach i korzyściach wynikających z digitalizacji, jej praktycznych aspektach, skanowaniu w 3D czy cyfryzacji.

Będzie można również zgłębić wiedzę o problemach związanych z przechowywaniem kolekcji i obiektów zabytkowych, w tym kolekcji etnograficznych, archeologicznych, obiektów nietypowych dla zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, gazetek ściennych, rękopisów, fotografii, tekstyliów, obiektów wielkoformatowych, a także konserwacji mebli.

Specjalistyczna oferta

Targi Dziedzictwo to przede wszystkim doskonała okazja by zapoznać się z szeroką ofertą produktów i usług dla konserwatorów i restauratorów obiektów zabytkowych, a także muzealników, bibliotekarzy czy archiwistów. Aktualne propozycje przedstawią producenci i dystrybutorzy sprzętu oraz dostawcy specjalistycznych usług. Tematyka imprezy obejmuje materiały i narzędzia dla osób związanych z rewaloryzacją zabytków i prowadzących prace budowlane w tym zakresie.

W ofercie II edycji Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo pojawią się także profesjonalne meble do archiwów, sprzęty elektroniczne do digitalizacji zasobów archiwalnych i biurowych, systemy zarządzania informacją czy usługi i programy komputerowe.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na www.targidziedzictwo.pl


Międzynarodowe Targi Polska to operator jednego z najnowocześniejszych obiektów wystawienniczo-eventowych w Polsce - Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska - zlokalizowanego przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Obiekt ten jest w pełni dostosowany do organizacji targów, zjazdów, konferencji i eventów (w tym bankietów, koncertów czy zawodów sportowych). Zajmuje łącznie 15 200 mkw., z czego 10 000 mkw. stanowi funkcjonalna i klimatyzowana hala wystawiennicza, 4 000 mkw. teren zewnętrzny, zaś 1 200 mkw. nowoczesne zaplecze konferencyjno-biurowe.

Międzynarodowe Targi Polska jest też organizatorem wielu dużych i ważnych biznesowo imprez targowych, w tym China Expo Poland poświęconych współpracy handlowej z Chinami, Targów Agroturystyka, Regionalia i Dziedzictwo.


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP